باش بەت   خەۋەر مەركىزى   ئاكادېمىيە ھەققىدە  بېكەت ھەققىدە  ئالاقىلىشىڭ
باش بەت >> تىل ۋە ئەدەبىيات

«تۈركىي تىلار دىۋانى» دىكى شېئىرىي پارچىلار ۋە 11 – ئەسىردىن بۇرۇنقى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى

ئاپتور: يارمۇھەممەد تاھىر تۇغلۇق يوللانغان ۋاقىت: 2008-06-10 12:41

ئۇيغۇر كلاسسىك ئەe4a7aU rbrSyf246mKKK7oLaP1e jDJB42tJs5+ywYbOzwvp%5dnKsK+ncدەبىياتىدا 11 – ئەسىi7pk^kUU407LIZردىن بۇرۇنقى ئەدەبىيOات نەمۇنىلىرى ھەققىدG5zc@alWxl f)GvSYLUaGh3Q rryIN)I4Y#2w&6Y)4KFDFXXhPHkMPە بىزگە ئاساسەن نەمۇxAYQSXQvU$f5fu9G)w)oنە قالمىغان. شۇ سەۋەMCY$rsuW9t3#(YIF 7SHa0UOl&9X**b(Fh JEBaBIt!#sWTaبلىك 11 – ئەسىردىن ب&FkTT+uO5(^EPhSi261ebeyQ6XHHQ81Qۇرۇنقى ئۇيغۇر ئەدەبىiJIawRxTTZnw!Fa@-g4#qHGNXhياتىنىڭ ئالاھىدىلىكىi1-W7qRnnCYYkmvIy bfX@bq%xW dS%5$Sk3feYJd%+1giGx!Oe8tgm ھەققىدە پىكىر قىلىشnj4DRKp%h@4$&4-l0GB+)Oىمىز ناھايىتى كۆپ چە$#XeLtbsNGzHZ%uu7R+@61!gpxMCQNكلىمىگە ئۇچراپ كەلدىMJImyidTprykm2*68a)$OV6A4V$CY.
تەلىيىمىزگە ياzc$mv6fKSeX*q6S!RufB^LPfjzcUPmQxBkaU1Ik 60STvl$T4 oKNYYFyiرىشا «دىۋان» دا ئىسل5MirShFZGrKGrZvcI2gc-UY 0OwoDR^F43yJU!X8jEcb5s8ZgiiNj&امىيەتتىن بۇرۇنقى ۋە$ كېيىنكى ئۇيغۇرلارنى)+B5zgrw(p%jjFD*20q3HhCH)tBMvYs9RP#TZMN)rlbDmGPLTH#Fx#iڭ ئىدىيىۋى ھېسسىياتىOP$*gWvJy3+Z4dD^KcxaT#$ls05Zd9*rIpo2XD#Xgh*1bV9نى، ھاياتىنى، ئىشلەپrEv8yg*jv02KV%UPhd#M!Dd9lgV&CDrvZudcy17XJVVg)zUXچىقىرىش كۈرىشىنى، قە88dbFD@tT@XKKyPNbwTd)exgH+%rcJyZFx*B8+SXHJ2(CR#lDp%+ھرىمانلىق، باتۇرلۇق ImF4#Hm@پائالىيەتلىرى، مۇھەب!Di(AAzP-xk4 p8NJxCEkZtDnبەت سەرگۈزەشتىلىرى ۋiBd^+cr(@-n$wgIy6L0khNZZBtICEە قەھرىمانلىققا بولغ87g4cw+NwGان سېغىنىشىنى ئەكس ئdth!LtxtO9A1u!)6gQU2TU8PUK n&QW$JOm3lJەتتۈرىدىغان شېئىرىي f$jz6deVWHpP)A!aAgMcdGs3Dh9J*C8!MAouپارچىلار بىزنىڭ قەدىFT)AxD!DSpsVx5^Pgvd)8tFuAzx@0iPWGbQvorBOLpmjF@wr&xFzEQمكى ئۇيغۇر شېئىرىيەتm)$eUxL3Y( باغچىسىدا ئېچىلغان HVMV&bd&zFTQ3oAqppR7xmNHXXTyKXT*S2QPY-ھەرخىل گۈللەردىن زوقg)wK&PI*Ej^5 stky3V9HH6rK0NRN6nfOKLph9c6YnU@nلىنىشىمىزنى مۇھىم ئا8VMAzSt JNZmAx)&5-AQ@IDzUJz-C&f4FXu hIqAIساس بىلەن تەمىن ئېتى(OgwlVvnhLkcANaiKI3!B41LKgZqqMGcV 1I@u)GMedc$yGT Gg^4q*دۇ.1. «دىۋان»دىكى شې&FdOsxLdK3PHUI4eNI7a6@b)ohgZKvM@E31Grj&ئىرلارنىڭ تۈرلەرگە بx820x^HliFnR^P5iaapJcbk#++d&DKk%PRg1Gb@ۆلۈنۈشى
«دىۋان» 1rD0)zDxAgh!Tu wn0%g$6^(6Bqk%6#xhU6zdwtf1R)#3R دىكى شېئىرىي پارچىلاWSppl5i1zfRlNGAS0*qY!F5bN41h(&eP9laR!4EAzdJJX++#nر ئومۇمىي گەۋدىسى بو)w4$hOLQJqS$Zt66Q)% 7nBlIuOnuxQ#6npTgatيىچە ئىككى چوڭ تۈرگەHk بۆلۈنىدۇ: بىرى، خەلEfeeGghU8FJL64qk9TTyye+V-Eya3wNV@H&1ZtE*b8P-2Kق قوشاقلىرى؛ يەنە بىnGWGiHjOPIMOV8XjD+2aGIupDrISG0dرى، يازما ئەدەبىيات &1zRQ*fPQj900)28qg74LNCPU8hD3tBu+OE3TXYlVنەمۇنىلىرى.ھازىرغىچەz5 «دىۋان» دىكى شېئىرى6L-r90McFAK1XO-BRBH*OPDQMي پارچىلارنىڭ قايسىل-D!2tYtB%UbL#4cg*7M!r+j)Q+hMTp+pEBJkkha*wgwdىرى خەلق ئېغىز ئەدەب2l3cX8a-253bM%3Z%^VOv7xN7$2G0^WV(aluDcT^QKVc2G+KP^ydTZ(wىياتىغا تەئەللۇق، قاPيسىلىرى يازما ئەدەبىOvTIExS@bIbw%42@6fi&CC73d-F+7HUuTk!LP%))aTyI3@^JU)ياتقا تەئەللۇق دېگەنRq0UwX@6&2Nnv9lFCj نۇقتىدا چېگرا ئېنىقcoPTb0hryrk%ENWJfjFTwHCIYEh03ss8EewZEo)V1Q*+AS2C1*0-IyLV$u ئايرىلمىدى. يازما ئNOI94R+9tobX00@yKەدەبىياتقا دائىر خېلZq3XEzGFeOOUK^rhrhiNHqPyWCuizAB0u)1WlMZD6wYى كۆپ شېئىرلار خەلق ^eKAqSh$YdO6قوشاقلىرى دەپ تەھلىلt9#p*Z+C، تەتقىق قىلىندى. بۇ%XQ))mU7MQ1jb ئەلۋەتتە چوڭقۇر ئويMQCvdP#timeلىنىشقا تېگىشلىك مۇھAOdpEkU# #m2ju-6cPkQbGYigaU$ZXQosAvcNjmgALHBzS0EMg1qYZ1ىم ئىلمىي مەسىلەن.

«دىۋان»غا جەمئrPg+C**FGPl9*ىي 242 پارچە شېئىرىي-IwNF6i8oLz ئەدەبىي پارچە كىرگۈ*^zdI@^a#dOWf-Y4wXGIi (!HbMNFزۈلگەن ○1 بولۇپ، بۇ t1msl!4q3DJAB$u2d6kVe5ئەدەبىي پارچىلار مەزyzE&Iy(w x1%Ly1ApDgVdEمۇن جەھەتتىن مۇنداق ZgaC!5P6fE-NFOJQ!77dlIr*gQU$$RIO$((AiYjI-6px%qSFsbOql@ zOoتۈرلەرگە بۆلۈنىدۇ:
1) داستانلاردىن پcpUD$p!wwmU$GPhhr4V(ارچىلار
بىز «دىۋVlkC-Fn@REa5lw@uol&bBM1ygty)3biZ#wWSPieb@J UtQ9Yان» دىكى بەزى شېئىرى+TljLyي پارچىلارغا نەزەر سfTUBHf(g1aG%D8Y1eBCS-v^R8g5$XSHlالىدىغان بولساق، ئۇل(jeP$RU0A!mn7oAXho%ارغا خەلق قوشاقلىرىدy5zyeO88RyarE*OghGaOXFBoa7mەك مۇستەقىل مەنە ۋە UX35d*@pE5GCSPRqsL%lxkkPCl8Z+Qf1مەزمۇن ئاڭلىتىدىغان n$S!ywhGjksevDm$8I#IWRQGmHMlC0&3IIMt%Yپارچىلار بولماستىن، N(qopR%$sXhlFfW7QOQlmhUz6@^lvhمەلۇم داستانلاردىن ئjabq0K!lpx@zz^!ۈزۈۋېلىنغان شېئىرىي ($RIGRvRsFPpHپارچىلار ئىكەنلىكىنى2e$9XXUKDqgL(y2NLBTn-DPmef6xQ بايقايمىز. مەسىلەن:mip7YM(U 5EQbUUV39WE(Nqzr!!W&Ds-N0S0w)pdNruXynC#GG7hnyd%j
○1 «دىۋان»نىڭ ئ6ArUY$ig@)TBQsfBg6omKMphZ)LTan0p%PNSMRzM@%^EDu8&09%M-ag+ۇيغۇرچە نەشرىگە كىرى*mIg!b(@E%i)h@u6 ovcWJa49B$PbKc0q-Q)uXp5q49 BqS266ش سۆزىدىكى مەلۇمات ئ!4yDDqfQ*Rlmmpاساس قىلىندى.
تاf^BkVmllm7xd#gqJIV&N17s8Kr CuK ShXB!ڭ ئاتقاندا ماڭايلى،
بۇدراچ قېنىنى ئى@SAUArستەيلى،
باسمىل ب(%Pe1*#(9JT7BUglTNN7eWY&AQLېگىنى ئۆرتەيلى،
FYg*Nr#jemzB-k(K%4ھەممە يىگىت (لەر) تو^#b1lM@$LTh)UXaDfywnNZa8WeG wBpB0X^6YmQoW0ooWjcfGzPt1qFvUt1پلانسۇن○2.
ناھايc4HZىتى روشەنكى، بۇ پارچWjAVxcX L%bbkp$t@N6ql7#(ArPbqegT@^$W^4jXTT1X35Yx&^^Aە قەبىلىلەر ئارا، يەwj71tt1#Y%GzBiy6&kB%k$$OaZPx)+mWyv^0fqqp3#I2y(Vj4-3WCH6l*nXنى مۇسۇلمان بولغان قlXRU+WLoAqLBاراخانىيلار ھۆكۈمرانAg3kjvvxDzBjoiD6wHL4xU3%n7vko6^fjyuQT%m)TCh7Ml$H94%BV6لىق بىلەن باسمىللاردAOZwJi1I%+&&zZ!!qu+Ou9hxgyYzmىن بولغان بۆكە بۇدراto4y6Catx98N%wwALs6*E2NSBJOM!1چ بىلەن بولغان ئۇرۇشCa8iF4N)lLciOuCRgoG)0@a-Z05EEBFhvK تەسۋىرلەنگەن بىر دا!mD&*dUZflHsE2vrrPk1Y* W3bE7v(N$lPH%w8Mx)rGستاندىن ئۈزۈۋېلىنغانlnfZreNMoT. ئۇنىڭدىن باشقا، «دWjTtYىۋان»غا يەنە تاڭغۇتلjU-pAZh4n17Rf7bisZ2CZ4ijDucS^0ljmo+jS&CCY@%bbaaasI9AUار بىلەن بولغان ئۇرۇly^gvblY8dPKS4cXKEyi(9$ygGXIL@2QTnuBgEWUt#Y*51شلار، تۈركەشلەر ۋە يxxHXPh^4M(اباقۇلار بىلەن بولغاvmBm#@kPgKA$ q-LEPKCQ+nZgsJ0QL#XK%PdfP!e*K7pRz05$#5oASQ1ن ئۇرۇشلار، دىنىي ئۇhSoVvCz3%oLuO6vatUMdaotb@@LVrAkرۇشلار تەسۋىرلەنگەن mi4QvMBXfBVqe$FuhPZFnOYTHi2$PVداستانلاردىن ئېلىنغا+##8QPP+T639R(mwaZCb2aT4za P@bkvWن پارچىلارمۇ كىرگۈزۈRalr qY fda#py%UTj6*6N%@gلگەن. بىز بۇ پارچىلاsS2n9pdDz#3Hsy@kJg2e evnH0nvNOO-F6%kرنىڭ مەزمۇنى ۋە بەدى1BbAxkLGCVVphZRI@K@@sQCT*9bCXfdUwrdH3SxmC%(wqemMvz5uvQئىي ئالاھىدىلىكىگە ئIcJ*uw&DeEq^sU7ey*Oاساسەن، ئىسلامىيەت دN*7Sl)OIx4(8 !*$qQNT!@d4ZRDXu054$QXFzO(8ەۋرى ۋە ئۇنىڭدىن بۇرl-LYwSMAI201u+Lb1CfF&8a26m1Sۇن ئاجايىپ رەڭگارەڭ UuDfDcpMI50g0ayz#W8@+QzmB eIsO578OyCۋە چوڭ ھەجىملىك داستdcW#G-d5$hpانلارنىڭ بارلىققا كە5@hTTcocA hprC@Sl&لگەنلىكىنى، شۇنداقلاg ئۇلارنىڭ ئەينى دەۋر-zn^+t!WLn$xRaGT8rjG%FmS#E(cdSt&cbNHiDSlla^ToGkknEدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقاkj5Vp7d9N7+70+ C@Ea7u-VvImYIn50BTZ#66Mg)3j تۈركىي تىللىق خەلقل+#2kU9h3l6ZDgrmD)oWICG) Mm9eX$d+-x&dE&YB1 Zەرنىڭ ھاكىمىيەت قۇرۇMGtOxhm)*7v9s1yI7113eOvq88cPrAAdhr7YT9A1zB9k6ش ۋە ئۇنى مۇستەھكەملTrpm9Rەش، ھەرخىل بۆلۈنمە ھBاكىمىيەتلەرگە قارشى fG7oLS^7M^rzu&$U$2(wuzUqvx6QZo+J uEi Vlembvتۇرۇپ، دۆلەتنىڭ بىخەluNmG##i%s2sYhr7w1u-O^bb8uyBtr#-FQC5a9+mqتەرلىكىنى كاپالەتلەنvbLahlDZC0Z-fgدۈرۈش يولىدا ئېلىپ بD*6IZ1L$Dg1iIujQa&2cXt8f-SSMz7*eotTTT%0O*7giIu!h42sst1xارغان قانلىق ئۇرۇشلىRL )& m7%q2pZdTDc@#KYGZAeV)VaKzsNpHIdhرىنىڭ بەدىئىي كارتىنkcRU@iJegi15X-HOiFYH*r45kP$2pG8ىسى ئىكەنلىكىنى كۆرۈbnbE8Q6WCRT^kNAgumjpHd%M4M tuzGpv)2F^&ۋالالايمىز.
تۆۋەEnuCb@f!HaMpQ+tf)KS&BK)YSxJJYKندىكى شېئىرىي پارچىد*IiLzl@1H^vuIa0+SXSyىن مۇسۇلمان بولغان ئulqN)8NgfPk(9FLaEyv *^A90)ODۇيغۇرلارنىڭ مۇسۇلمانgIshjHiHbze @gSG*mtN7QJkxl8VFTcX@DfEzOs935WEAUBIku بولمىغان ئۇيغۇرلارغi(4iGbs0fiA-^ATITnUTdin5HX!p9-eCye!ا قارشى ئېلىپ بارغان7&G*l#E27CWL4VwEAY+lo^4!RQ#9kt!XAuFZ-Qw8-6xybdR قانلىق ئۇرۇشلىرىنىڭAxKQ&-5ie4&jB6*Y%iA6*)vkmOIf)@^*&vlRgNfc^)+Ay9UW4g* مەنزىرىسىنى كۆرۈۋال8zkkjxkld19aEuctWcmnOAT2L6MFL K8$vXcaSCغىلى بولىدۇ:
كەلKr0iUSQPw1$wb0كۈن بولۇپ ئاقتۇق،
كەنتلەرنىڭ ئۈستىگەkkj+r%#jHi چىقتۇق.
بۇتخانى991g5fOv9WYyRa^giuSV^OhruaSQZ(wKOQ6V&pZX8(0FLنى يىقىتتۇق،
بۇت #RjTs-yr0*9tq^t*W0 ئۈستىگە چىچتۇق○1
يۇقىرىقى پارچىدىكىz1#h-UaPP*)OEYSY6MwlWhUyng@vx(qRhV5%n6zXa*DN(FdTL F2j*E «كەلكۈندەك ئاقتۇق» !leJ4bDZP$2D&DZ9دېگەن مىسرادىنلا بۇدS!Ak(^l7RMyVo!WnRK(x#@(@znRDekwWMQq8DFMy-krqKVtlzCFc*Sbkدىس ئۇيغۇرلارنى ئىسلQ@u44N4PHSn*gJ!JKLFrPUCQaiQB&املاشتۇرۇش ئۇرۇشىغا vw k0nB0iwLwAs6T-dTyT0uv0@9&AP67Fقاتناشقان ئەسكەر سانnoqVk2fX1xY8uw&7rىنىڭ ناھايىتى كۆپ ئى*a9742Ow$Qكەنلىكى مەلۇم بولۇپ s!eni@)nqrتۇرۇپتۇ. گەرچە «دىۋاS8W!HP%lnCW6ap8YD5H#Bن»غا دىنىي ئۇرۇشلارغ$UvIvLPO6a)GGc&jfeeHWIjuMR(5q5Wا مۇناسىۋەتلىك شېئىر^R4NWF&*NL+DOR+o0j--لاردىن ئانچە كۆپ كىرV3OC#dPnQqcQeZ9nnQ3FAee3SLqqzFbگۈزۈلمىگەن بولسىمۇ، (*-YIz4k1 mT*aP^sa(r@!JMmJ q^+)2^0!wAL@IJhHRp#GFلېكىن ئۇنىڭدىكى بىرق(Eb%M*eva*oaxDIlqlfmqY-RcZانچە كۇبلېت شېئىرنىڭb#OBDCh ئۆزىدىنلا ئەينى چاغcFmkihkMCYt&19Nv#HdaMOyKKd-دا دەھشەتلىك دىنىي ئ4bopWBRRGbLzSQ(t$rkXHۇرۇشنى ئەكس ئەتتۈرىدB S1+cbuiOMQh&5Ss1%U1Yl^ue&U&uYىغان كۆپلىگەن شېئىرل+&g)Xc99QQcF()MUOaP-UCXWhCDCZUgga FA h Ix#OMFار، داستانلار بارلىقYrfMrft5)zS#!133mhJv%*N-6g B9Aقا كەلگەنلىكىنى پەرەV#@TjvlS8LczqYK*63 #xNS-t4uwGZ9Xt(6qyHgMz7 z%EZV(Vqز قىلغىلى بولىدۇ. بۇEPjXBv&!eTni6uG3#3!cX!pp^#FVnAfnAr^BK%aUf شېئىرلار تەلىيىمىزگE 1BizJJ*RHidkJCHrtltyJ@bD4YLKoWp*xە يارىشا مەھمۇد كاشغp6(L88UZNJ%NJJc7RR9fwh%Wjەرىي ۋاسىتىسى بىلەن Fy4(OqIV&j-OsS6Y8Iدەۋرىمىزگە يېتىپ كەلeXQQ-rM&F+Yp&zpuA2@ iisZEtگەن.
«دىۋان» دىكibى پارچىلار ئىچىدە بىKLTLlPe2a2@Vn48L(Xx1d+@l-!-NilV^KbkHv56rQBD*VIi7qQjH@Zزنىڭ دىققىتىمىزنى بەkO3In2FkMiGLJ-j99BZjYD&2)UP5(OiE0lكرەك تارتىدىغىنى ياز )rpyXpyhD$$ Ab70)#f!W)66ooqE7OTK%RK)lV!%-DG6DSec^ بىلەن قىشنىڭ مۇنازىuOy-zG%aOC4L$vy22uWaILqSG9coK88Yoرىسى ئارقىلىق پەسىللPiەرنىڭ ھايات بىلەن بوvgC@ZIQt3HeIq(Ty1fmGjGMNCs5pxs1X$^sbtoLNW6zZ0GsFJ%eCS9yXfلغان مۇناسىۋىتى ئەكسAO*h^SqEc6&vF)(twCeDsWADEWg38dDNA$nqMsaiShiMF-I4ew ئەتتۈرۈلگەن لىرىك دh NNwNnuELEFNSN&I(CCFYJjeZHZfhKp55^lVاستان پارچىسىدۇر. بۇ%Ifs%CbjxNnqHdyF1fH^x06zTO4Yyj8ZQTKTIud%DX %Oiyv0Pi&eyنىڭغا ئاساسەن «دىۋانlqas%Sx5B^» دىكى داستان پارچىلO^%ىرىنى ئىپىك داستانلاvOBxrS)cKXhdzqNpco +Ph-qiZW**#M3aj633RZeKNJ)muVmDxx4@clردىن پارچە ۋە لىرىك s8GKz%CgJ7@De(114zداستانلاردىن پارچە د Kh-zzLLT2OtVەپ ئىككى تۈرگە ئايرى!@HR2VA4C7OId#D(O@tmLywKTKVشقا بولىدۇ.
2) تGdP^9sgi3Tis*VP3I NoS1!uUppbh-YTU^6WFKy%ارىخىي قەھرىمانلىق ئh#xPoo479(5LG(4ko9&V!ZvVxGdBZq9^(ېپوسلىرىدىن پارچىلار1F^*O2ln#
بۇلار شەكىل ۋە qCLd&cXjAK)ssqweMA!vFمەزمۇن جەھەتتە تارىخY7(!4#1Pv41AxdMEw2Xjk3$+6V%!3W6%HtcUPL+bZRY4HAىي ئېپىك داستانلار ب 3&ABFDEQMdjs8#^^iyXvB9lR pkbiMNىلەن يېقىن تۇرىدۇ، بz9TOcTj-CF! !2TmQG&Rt^8kOr)8F-0dMK4 m%x2FXKS$1Agr)Zbl@OTIىراق ئەكس ئەتتۈرۈلگەprrnST%6)tEdsftU0FgbmLA+OWs3I3MuWKIZrzRkMlmF3yC(qu0boR)8#ن مەزمۇنىنىڭ كەڭلىكى6NTBbzHKVsrLhUr*2lQCh6EogUDHR9@3I#uY8 BT#5^Oc$، دەۋرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى-m5pWXbO^TuUR8v)T%TLxoWjWYM، بىر پۈتۈن مىللەتنىh4T)aQw6#i0bmWW$)7@P94*g!!2@7 !NT1ڭ تارىخىي تەرەققىياتk447AT)ى ۋە ھايات – ماماتى Wf@!yODe )shcJr6N3@AFpA1#twkxS)3Kt foag (G5Q4+jXlKFw(بىلەن بولغان مۇناسىۋaىتى نۇقتىسىدىن قارىغduPHDاندا، ئۇلار ئېپوسلارasYEUB2o%z2oA9X1yKAW9c451%Cau* T#32mV!sL+RFOsEeREB!o5نىڭ ئالاھىدىلىكىنى ئ(2G(ZO4dxiۆزىدە گەۋدىلەندۈرگەنFZd333h5لىكى بىلەن داستانلار(Usglxf96gSgPaNhRx+n!TXt1vduM!aqw3Z6aFCStuدىن پەرقلىنىپ تۇرىدۇD*@. بۇنىڭغا «دىۋان» دى)%ZKXb$IILWDHdUmZtVTo1Sglكى ئافراسىياب – ئالپA@dZ35Cy70 ئەرتۇڭا ھەققىدىكى پrYRFWA(P%aA-8-3g%9oNnpaEj0zMg-CAJeK^DgaF duVGiXارچىلارنى مىسال كەلتA@WtJp*8%l17-jy9Mz%tGzhlk1LVXuPHHcJsyiL7ۈرىمىز. بىراق، بۇ ئې3Dmmm%*پوس مەلۇم ئاپتور تەرHq+%r(E(P%tfafn La+@**)jKM!YcAىپىدىن ئىجادىي يوسۇنWدا ئۆزلەشتۈرۈپ يېزىل6*(V#)ria+XVjR+fغانمۇ ياكى ئېغىزدىن oMdy22KFV6d788ThwXmlQئېغىزغا كۆچۈپ 11 – ئ8yoRb#2#LR4)Y&4Ss@1y!LcI^m#OblQl93r8ەسىرگىچە كەلگەنمۇ، د6TSFiO) (FsC*jd&iRlcjsdf3O2Fn1GtSRy8(d$65 Gېگەن مەسىلىگە كېسىپ Z3 6MxXGzizwr CNYiWU5V+CDP*kY9Tبىر نەرسە دېگىلى بول0@T(%o8389PiW-3GR8afg2K*In$fMMB0%!$cdqef2kQnH2+BcXB7zcrhm(Tمايدۇ. ھازىرغىچە تەتGd3tAAMq!U&vFKT-J7AyQQ9#KUnF(yui*BY$zlقىقاتچىلار ئافراسىياFMZ#xjt-e2b6g@f wRzs-8Sz^qie)336JnigS$Zب ئېپوسىدىن ئېلىنغانyXxxRN#FD NRdP0zDTmGdoOcPpmuiwB^uVLf6nh پارچىلارنى مۇستەقىلC I2Y4aaDvL^8*WT)bY!eeCKX+Y9#S شېئىرىي پارچە ياكى (i*3M5PbbfVGp5)z0Z5LnBمەرسىيەنامىلەردىن ئۈdزۈۋېلىنغان پارچە بولUsXXXgماستىن، بەلكى بىر پۈaHu%تۈن داستاننىڭ بىر تە8fz&fDxzP-w7Njj+@eV)55q8*V0PDP5oBCركىبىي قىسمى بولۇشى inL$hda6o6(UGdCvXfLngnQtjpacBZ@NE% 4o!0مۇمكىن.
3) لىرىكpe&99rcMh3IeK117#p7a^M D شېئىر، قوشاقلار
«دىۋان»غا كىرگۈزۈلگuSE&CWy2oJi$pP3J3Z-RJqL4gM49I-w@LSiPUl!SQetbl!CRjەن شېئىرىي پارچىلار g2c5$v$Eis0gYAAjte^GMKoTwf%gByzWTIrx2vOnyuLHhv)-%o!Mئىچىدە يەنە قەدىمكى 8soFvabPASirPD-Q5qNSO*@CfJIrGbbYVUu1C0Zئەجدادلىرىمىزنىڭ ئەمAyoFj!@so49*gwS+Y-Ybg+$MI@(H5Y@01E@Y&R8(syw9vP4rqddAiEwfmyگەك – ئوۋچىلىق تۇرمۇcPOrxUUgxubjL$yJzRشى ئەكس ئەتتۈرۈلگەن ElGUv5PoGciLZ I3vfMpKjFc@$ET5*S@&toucشېئىرلار، باھار پەسل0Ko9&#&i&^ReRw%)Z68ىگە بېغىشلانغان شېئى#LMpISyyZZV-hxuOxKpulg)رلار، مۇھەببەت ھېسسىj# 91ODrGJK@1*u9@9q$vu*hK3i^nf3wcWX6%xx$0qsHJfbFd!kU!!3cw-3ياتى ئەكس ئەتتۈرۈلگە$sf(ZQY&tpp^qau*lhC6hkiVGf$HBE)Wmf4q7HIZmVLkg%zquvq Yhyن شېئىرلار، ئىپتىدائ1XNc+5*Ef#ىي ئەخلاق، ئۆرپ – ئاKHrPO7fD$D+oItd4d3sNvnxV6(VEe%or$+UA+دەت، قائىدە – يوسۇنغ42Kzا بېغىشلانغان شېئىرل3ار بار بولۇپ، ئىپادىH6KNNXTivlDxmmrQ7Y(Gb9#H7 nYJy(gI0rCICBTb7لەش ئالاھىدىلىكى ۋە f U)IMJa7cL&hNJchC(gJxX!L9RyXh2G8@h!W*J&مەزمۇنىغا ئاساسەن ئۇr#fJbuXu^EL&zT-ChugWIb0@%L%ma+f!pUHNU2dFl5لارنى لىرىك شېئىرلارdIQaX ۋە قوشاقلار دەپ قارNelkJRS5q*vrJ(mt2C8DAcC4q7A2NJ2G2YA7r%e0ايمىز.
4) بايرام# – مۇراسىم شېئىرلىرىAxt^@HUL6gP@U&ip1hi6
«دىۋان» غا كىرگYSU0+Ecq8qrsYJory7peth!r%3jjv&ۈزۈلگەن شېئىرىي پارچ3-x7h+7-YY+$l$j(AnX3EYk@fGzKEK8RIG409uYg$E-+thGEMY!fyausj2#ىلار ئىچىدە يەنە ھەرqgMJt9gRAK6HpOnl)OY^EFEQrM8E4U3P3NLRt1cDpyPVTVHfwfخىل بايرام – مۇراسىمo28qP#oلار ئارقا كۆرۈنۈش قى91bvr@ycpQEbJ-27@6LyH4rv#y95^لىنغان شېئىرلار مەلۇe 4Q7U9uLD9HHMcz MfY*ku!mW c(J@vejCiwce88zrpU&Lم سالماقنى ئىگىلىگەنiD86up+kO9MPInM7&-qrtjEJng9i2lpXzcbyLUtWE8dYNIia6 بولۇپ، بۇلارنى بايرJo2R% -j&nCI-FOCQ8YSH7wZddn%YxCd!igciP2&$NWmLIynLmPGام – مۇراسىم شېئىرلىPLv*Jve!+M5GFGVTR+&YaAرى دەپ قارىدۇق.
yRl2HFF(4ZKvTIJ%bw5usaUقەدىمكى دەۋرلەردە كىJ888uIt1&FT%QYuVPRMWL%eJLZ1!$!$E&IHY^)Q8wA!vLSJ0KekNECj(oOشىلەر ھەرخىل ئىپتىداvugeAWaVG2u6D$1IB@G9EDL#ئىي پائالىيەتلەرنىڭ zn8Woltl$dB$غەلىبىسىنى تەبرىكلەش0j9!urjmF@xLJmC7WJq4VjsS 0iPYNlttI+Stl! ئۈچۈن، كۆپ خىل شەكىjK!1kmnIU4bqiwcFdP4nOte59s8pEANل ۋە مەزمۇندىكى پائاmM#k((+TbJjt--pAq9O)FroNX)mGqy8sلىيەتلەرنى ئۆتكۈزەتتTjQQUGSn!CoHى، مول ھوسۇل تەنتەنىNtvxyF%oGhgK7BNqqxk*sVA%%&bJbL^0E2MyhdH+سى، قۇرۇلتاي مۇراسىمC%$O2rgtH )k66bDXN!TXPR03N2+qA4$hLs%)8eKc)Sلىرى، نەۋرۇز پائالىيRrEm^f(skZtESWhpBy8p0cmFij-wەتلىرى، مەشرەپ پائالrStsc+J6QEdxw!V36!wN4hIzXgo4w nLRLq^T8tZىيەتلىرى، بايرام مۇرP(اسىملىرى قاتارلىق پاS4)W*ئالىيەتلەر بىلەن ئۆزZsaxZK+2@QdSlmKWECA#w*2aGYwan-L9v تۇرمۇشىنى بېيىتاتتىz6$pW VkAiody#SM421%. بۇنداق پائالىيەتلەdCeKG4ر ئەدەبىي ئىجادىيەتنz7uyyOUJ-0krQHm8ىڭ بۇلىقى بولۇپ، رەڭsD9LuBگارەڭ ئەدەبىي ئەسەرل%x+N8ESOz-YT75N jA6*LeoybM%VdN)1KWB9&iەرنىڭ بارلىققا كېلىش5jFXi08%jN3rb2ADDvAMY4^L9L62kNI6gN%rK6w39Ry33*AqT&rbX($ىنى قويۇق تۇرمۇش ئاسE#15A3D-RUPDPnksXlDpuXS(iYo4Ajopk gbbMIFHاسى بىلەن تەمىن ئېتەc!u+ &^c0HbsI+Et pBoWF8kB7wGe^y!$iGT*تتى.
5) مۇھەببەت5@pDa3kVaA(3S12lHe7OLl31F5f7SDDLDLXnSLN9gw^GpFl، شېئىر – قوشاقلار
مۇھەببەت تېما قىل+ld%NuRuyrX8oa$$BCBjf9N1$iGXXsOWVU@r)%%TKE(ىنغان شېئىر – قوشاقلRz5lNXr-3!qLار «دىۋان» دىكى شېئىXRC3Inl %ocHB6K*Xj3Fc%eXzhfBn6@RJ#J@ThmVI0huD9رىي پارچىلار ئىچىدە A^8o#PJMu(Tvخېلى زور سالماقنى ئى6G*&Vs@@#D09lk4x55PskZqApgc9-L4kR$K9Gzovd8Fwi@m2A6d(isG&GDAگىلەيدۇ.
مۇھەببەRqW^#phHdgP!yeKgZت ئىنسانلارنىڭ مۇھىمFnCa+*5TJa+m مەنىۋى بايلىقلىرىنىWpSLc8UimKIiYGclKJ#Tb8iBEcF)gO7kpY)Z!tk&6IuoI!mQ #H-n1*&$1ڭ بىرى. ئۇ ئۆزىنىڭ م&$5lVD3Kk9Lcf6XSS%1Mf$sDP-Sae7FCYcv-!IENMb0$0KidlTT7ltKQPSۇقەددەسلىكى بىلەن چىU!%pdWiXG#F2x(0Md%ky))hB6(m2S&G!+1B^nMS8b$cgezcM#ysw0Tk4ن ساداقەتنى، باتۇرلۇgdb9q*U8CIHZKKFH BAQTd+Uقنى، پاكلىقنى ئالدىن9^rJZ1pKMeYV*Ygg%jeXoH-c!xbقى شەرت قىلغان ئىنساCfنىي تۇيغۇنىڭ جەۋھىرىo@M+XyCCY 0lK6u#Xkmd5sV0LdNIrRtKQH9ki&drhBvdf$u%)$2@F$AA! بولۇپ، ھەم ئىنتايىنuee#BHTugd*^ قۇدرەتلىك، ھەم ئىنتz0l3AJ!YZ-7Z%z$JqpD7uZ01bgXCkZNDXNايىن نازۇك. شۇڭا، ئۇm2oTR $P9tLL6i32 كىشىلەرنىڭ خاراكتېرFn-%emdJ%Dىنى سىنايدىغان مۇھىمk2k5fc@3^n&98SGyCdQ9* بىر تارازا سۈپىتىدەOdtGAjNz5pMYuFjNC8MNwmaW#SvlFoC D4i bYA-dn)K heh^kqFp+4!4C رول ئويناپ، نۇرغۇن +J!axG%bj)d61j2O(a!YDUsE+7تراگېدىيە ۋە كومېدىيLVQgppsQ9ojjVJy21t4!kىلەرنىڭ يۈز بېرىشىگەtygxU&wyh5XT4W(Pte$A-ww4wd*f2pT1ZIVz8 سەۋەبچى بولغانىدى. z3G9FJ^Xc«دىۋان»غا كىرگۈزۈلگەZxV@&jlw V^mWVXK^AFJx0)0QkUS$KBxkY$^CC21K5+Y-cz5ixsXxiX4@U6ن مۇھەببەت شېئىرلىرىbXd @WH7mePz3rWRKrHa!-cPqy$w2@aZThS)مۇ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ مLiMUhI cX3tB4y^r+@Q4)Y!RZmNSU7c6(IKhVpfISQBVPۇھەببەتكە تۇتقان پوز^6hgg1^p5Wىتسىيىسىنى ئەكس ئەتت2gXLZ-Uq%Cۈرۈپ بېرىدىغان ئەينەGpكتۇر.
6) دىداكتىP30L%2^nz$B^*Am&3F^it*0)Hك شېئىرىي پارچىلار
«دىۋان»غا تەربىيى7*wrlAmDJNSgPpq8%5op!I%^-R*kWY9B+n3ۋى ئەھمىيىتى يۇقىرى،L&QYkI1Y مەزمۇنى چوڭقۇر ۋە ئEivLU9ov!lcG%zzS&V+iGF CqwgYs^5Uq-$ If2Qt(+i^1xKOpj+ىلغار، شەكلى ئىنتايىwgbBjHy T$M2kq&ewM%kpPن نەپىس بىر بۆلەك پەd1(CK@kkjQLswEuE2cdGf@yfr7%%33BcA!^Lbند – نەسىھەت خاراكتېv39e#5SwsyC@5eqqiHya9f95(Y!wy)*KyF6*pFmzraQ&ijj(iO&tHرىدىكى شېئىرلارنىڭ پu6U)Oumارچىلىرى كىرگۈزۈلگەنgNLWJlB2G!WjL^BykdF@Bk0@&5. خۇددى باشقا شېئىرىLf^)ي پارچىلارغا ئوخشاشلhhi*(OAc@LFC5OiEG#@GJO2ا بىر شېئىرلارنىڭ ئاQIutp@!t-sE^Rk1^Y65n5%5vfI17Tx4kFnNQHI9Hl0پتورىمۇ نامەلۇم. بىزmXZIsWvA#MM79P8&2qPj12#&l#%HE94o08 ئۇلارنىڭ بىر قىسمىنFuxTok8aq ljR&ى مەھمۇد كاشىغەرىينىxc9bAGks2CL4#lkwKkk7dڭ شېئىرىمىكىن، دەپ قMaJOj-2pZuNvhLZpM@ZY$jiJ8 ZUHWBxC*oWq419XhFq)ىياس قىلىمىز.
2.uEu%efaXi$e28aCypCJ4vk3RE%G5 «دىۋان» دىكى شېئىرلsmtDDa^4+g$bhK(ODm)5cu&PY#! 07gz7uU(-ارنىڭ دەۋرلەرگە بۆلۈv شى
«دىۋان» دىكى 1pYQY5Dr+4D) 3CrvM+R4zA)xR*Fo8yAA0+xK^((+T&Y9MyuujUzHjئەدەبىي پارچىلارنى د)oJw(ەۋرلەرگە بۆلۈش مەسىل5ىسى ئىنتايىن نازۇك مj&P^yG^iBKTnnhdQUaSLqfoY*o#oxj7(8U%j^$8#92%NFmRd&je9-ەسىلە. ھازىرغىچە بۇ HSSIVZ**EHساھەگە ئاساسەن كۆڭۈلdl^#hND^9BB2k2q1uI5gGkdT بۆلۈنمىدى. شۇڭا، بەNQ-a*FE1B$F8#16 +y+zLcbj-YuM*$bLAvm#Fزى شېئىرلارنى دەۋرلە&qGeG!xtb#$77qSw-0Wرگە بۆلۈش ئىشىدا رېلC)$pGbxUQm(33I#gD9wQW0@)W7ىستىن چىقىپ كېتىش خا@TzmDWGjQ$m%27sgh32SfCNZBkv 8xg2kMbkV8ھىشىدىن ساقلانغىلى بZiGoEMoELU1haWw$lz #kpBn9VqRJZzZICWOjولمىدى. بولۇپمۇ ئەمگ D6&OtGiUrJpR3tjjFtV3qZfiO59hA-032@gjxەك ۋە ئوۋ قوشاقلىرىدazIIا ئەكس ئەتتۈرۈلگەن تouS (YyYJviOeKۇرمۇش ۋە ئۇلارنىڭ تاeZ (@tl^RPrj7sQtgV(@xPs6TJ%HMzdfftJq9fn7O1BoUk^NE$H^VuJuRرىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى44%@fq!RDs0VA*tzy+4kv ھەققىدە ئەسلىي ئوبيO&k4&S%5pjNxWI@Pd$-%Or3e2ANuu!2XQJOېكتقا ئۇيغۇن بولمىغاYa^NhPY1AZt^W60omW$+zن كۆز قاراشلار ئوتتۇFG@z)oUWyXcs5@(V7pCevVKRY*!mF)رىغا چىقتى. مەسىلەن:)6i7o5K0aJVVU+COQE0yt

يىگىتلەرنى ئbo)NdsZsl+B7o)QK5NN^hwNfUJ*i)KlNR@5gR#WVIQbىشلىتىپ،

مېۋىpqGZoee JQx@@(%&HGMlaGw v%!)pW%#lrLe5Vs@eGلىك دەرەخلەرنى ئىرغاZ#1U2&ObCCqt*p&&m$mLYOcwFN6PfhHxlMdzFth4jh+JdjbURتتۇرۇپ،

قۇلانtsho!jOdPs &qpc^qsN)، كىيىك ئوۋلىتىپ،

بايرام قىلىپ ئاMdKxB9-ze)-!yxGs3kvy^dnu-K4KX(0QAYiu8z&#ۋۇنايلى○1.

قا25D6CM+V*H688S7^NMvLHmXjOn-o Y+fy x)Z2X4W9@@1N2LVepESرچىغا بېرىپ قۇشلىتىپ1،

تايغان سېلىhRR- PRx$IG5KWEMHy98Uksu!tVVKRZT9bپ چىشلىتىپ،

ت!Ky6ۈلكە، توڭغۇزنى تاش بaTTS8Gj#Z^DDWxىلەن ئۇرۇپ،

پQfەزىلەت بىلەن پەرخىرلllCLrXHgUErdpRjc* Rv(GYR50pmiwr2SkX163iG+XiRFVTbTkQ y5gyx$8ىنەيلى○2.

يۇق0A4+n^f+BjrdcU0pfrLXaBruwY%(V&sjaQC4+i@F@KBAPKibX*dd0qىرىقى ئوۋچىلىق تۇرمۇ Uشى ئىپادىلەنگەن شېئى&Oq(#hFYkh%Xzwp49j)WeIMmz+Goy 5dbbx2)bQrGhr^qF(ELMhm4رىي پارچىلارمۇ مەلۇمWr1RxsiXjUlb^W%7Ll8L sb9qsHcA داستانلارنىڭ پارچىسVKSjIx&nHWntAp@kWC3Zc5yugE^AN(xmTrDo+jXXpoXlff@Ko#Wى بولۇپ، ھەرگىزمۇ قوjIDzoU*Uj1cwQItAAشاق ئەمەس. ئۇلاردا ئSJE@veWcliەكس ئەتتۈرۈلگەن تۇرم^zNneKfb!nh!&Rۇش قەدىمكى زاماندىكىG58ghkkSoA*nZw(qU#%A ئۇيغۇر ۋە باشقا تۈرcbSCS^s@oCyH6txo$oUjKN @T&gكىي تىللىق خەلقلەرنىA!55FQ9^ $DH!tD(8x3CvV)nYakf3c3D7w&rMv(KLh))ڭ ئوۋچىلىق ھاياتىنىڭTrB4sXXdpMhx84SMNih4n&(oB$A!-%QaGbrGAk بىر خاتىرىسى بولۇپ،3)UML!5MRptFIQkn$d5+zNTNH5S*N ()fMikoOIg0g6i(4wLS#Si ئۇلار ھەرگىزمۇ ئىپتP#&O8bV(jlUlahyEVu$nG!N^Ht)L1-&k KgUIU1DwY&l!ىدائىي دەۋردىكى ئوۋچ&MWgWib)KkrDhu7dىلىق پائالىيىتىنىڭ ئvexW-!mIZ3^%Sىپادىسى ئەمەس، شۇنداji+yetDZ-Fg$N*f-66gIt5@Bi@VCzقلا ئۇيغۇرلارنىڭ ئوۋo*!e%2c^5L $fHacu(m#tTNrچىلىق تۇرمۇشى خېلى يR u5sO0VKHXS^B+rW-V%N@1s1WEeh%(@GQۇقىرى سەۋىيىگە يەتكەNL1)@2s4-Z*cqs34V99^$xqYW-@L8Xr2yNX8Du!NMmETDtYDjن تارىخىي دەۋرنىڭ مەYqF11 pھسۇلى. يۇقىرىقى پارچ0)nzLfFmiP2z$T-3%)GBtىدىكى «مېۋىلىك دەرەخWp38f&bV3wDxFBYHuJFCMta6eلەرنى ئىرغىتىش»، «تۈVIbIpX$rhsidv0لكە، توڭگۇزلارنى تاش^t$ig بىلەن ئۇرۇش» دېگەن vqOba3Tr6NN*OK5m(velmgYoQCi FKZgP+tIocO*Z89Aمىسرالارغا ئاساسەن ئgXQywTWpvwEuQ)SOCpBE$EdyFT-T*FSL!af0Uin4b8MaIuXX7Vۇلاردا ئىپتىدائىي ئوf3vY$4mdhQ^^ZN0ۋچىلىق تۇرمۇشى ئىپادUjoLAROzY4viRhsVHBfRL)^vQQYp)lVSFaAvguzjB yىلەنگەن دېگەن خۇلاسى+Ub!L1nGkk3YWT@@$))$نى چىقىرىشقا بولمايد8RuT8Ym-a$8YkyiNA0ytYFvSi*MqppkMoST-0ۇ. ھەممىمىزگە مەلۇمكK#+!0G YJhS2g67%Bpw-7DR1MV6ydebeyT8x)V@G-47ek)5CKAGRAYى، تۈركىي تىللىق خەلP36byw)EY#$!A9قلەر تاش قوراللار دە$2$dz9)jGGyEt7J%RlF91r0 #6QJv5ۋرىدىن برونزا دەۋرىگJ9MmtoqYrzNA+L*XRVGXt!O9+qr&lsweu0%foIPcM--GE)v^KD$lD5c^rN+ىچە نەچچە مىڭ يىللىقto8UHHljZFYQ%4q6044+4ecqIPEdvtnwoRCTI5 qD3 مۇساپىنى بېسىپ ئۆتكE+u8rhETzux(6(xBgkco6IAR6jJRkva%N4va(NGYC0m-1ovv^TtJەن. بەلكىم تاش قورالxBNp دەۋرىدىن مەھمۇد كاشrkO7GTee%gMWuJymFaWFqtHP+apGvz29@pv-9Uv^3 (r2L%9kdYXFSAxغەرىي دەۋرىگىچە ئون !ha&ITY@66m^Tq9WBOMمىڭ يىلدىن ئارتۇق ۋاYhvZ1j(قىت ئۆتكەن بولۇشى مۇ8VXgM-#lAa+9VRمكىن. ئەگەر يۇقىرىقىBawU*nS%cfo+wv N& شېئىرىي پارچىنى دەۋMnTrd5n M>duP(e0iGArF@%2I# dT7Vرىي جەھەتتىن ئىپتىداQ*kyFJx2jpZw-UGa7pM@n0%b+ئىي تاش قورال دەۋرىنbvaZAwwDpO!A4ra)6AzLHo rvxkFqvO%Sm*$Xىڭ مەھسۇلى دېسەك، بۇ%tcC+V)XH&olX$ovi+5DK8RE+W9DKwD&!pkFTSJ(hhamBiB2m7sEJuwY* ئەقىلگە سىغمايدۇ، شgT8hONd9Em-w-y^%F$xoYN8^MWIq&l+itzPFEq3jhHsE+vzUa+i(hۇنداقلا ئەدەبىياتنىڭOzHSqhgL1P8GyaNHeiz5fMX$h تەرەققىيات قانۇنىيى!fR+N0(&تىگىمۇ، خەلق ئېغىز ئOq-5GQLYr6pەدەبىياتىغا ۋارىسلىقLEB0%&8O dDAmGMa قىلىش پرىنسىپىغىمۇ gVnb&((o)ئۇيغۇن ئەمەسلىكىنى ئtm5yno^d75c5aOo2l8K%YzG1RqqexK1UN7zY%-W+BBnnji*Cىسپاتلايدۇ. يەنە بىر0tBsvTKGvrIN5lL جەھەتتىن ئالغاندا، gRDpfA(DL#UE-Isئوۋدا قارچىغا، تايغاvkGB3W^6Ct@YSmqVن ئىشلىتىش ئىنسانلارUzM(#lii#OFs@hIO)%40K ئەكس ئەتتۈرۈلگەن شېkbMhF8CSsnKjOf+YKK+3o@mR&Og1ll Yk@^ئىرلاردا ئۇيغۇر ۋە ب!Uاشقا تۈركىي تىللىق خfەلقلەرنىڭ ئات بىلەن %ئوۋ ئوۋلىغانلىقى ئىپPxyij*@Lw&sادىلىنىدۇ:

توT7$qoسۇن مىنىپ سەكرەتسۇن،nLZ^Rg% (1%pol&$US#GnTr)S)CdRq+1WgPqdy2SdmS@DKql$gW6y

ئاساۋلىقنى تFSE8o(Uw4A4jVr-1dىنچىتسۇن،

ئىتJA0KQ^sCuJ7@zUf+mCyقا ئوۋنى قايتارتسۇن،yIhh1FsAT7Z1+LyLdH6-8

تۇتۇلدى دەپ 4doHqtteNnA6A8OT1p2*d^i^ئومۇنايلى○1.كەينىدىنY5X4 بېرىپ كۆپ ئالدىرىدى7Em^TYkj-hnDe9ImB 3f8@5M%^(h807x1SDEln6K7v58XGCJmRm#Cgم،

جىق ئاۋارەMe+H&ov6wPf8+-ZBEW5Gs بولۇپ، كۈچىنى ئازاي5Y1#2Nei97G)44qlBy-0cSSXiHL--GO86zLO3GfU2)$تتىم،

ئېتىم بi)S%dFs^+ YKroAItb4pV7lىلەن يېتىشىۋېلىشقا ئQehksEk9HgN9r9dRLff2hgzfAg3uFازلا قالدىم،

kedOKDTWE@Ox5x9jKdg&7!mSc#*SlMvX$oGB8X8a#v(Cnufvمېنى كۆرۈپ تۈكلىرى ھG$hri 7zw^rr0l2j4oSklL-FNJPS*4N%)luV)A&Ov$CAe1T*ۈرپەيدى○2. ئىنسانلار$نىڭ ئاتنى كۆندۈرۈپ، nNiscHcURDKIF(w2ئىشلەپچىقىرىش، ئوۋ قO&!Vosmn^2JAtuIvورالىغا ئايلاندۇرغان0لىقى ئۇلارنىڭ مەدەنىb1oG!G(jb2pzJrsrQtq4Hy3MI1$s!vyيەتلىك دەۋرگە قەدەم ^ZFj75B2*NzP0$C-I%$Q4rRZnXk*$BNTko4!rقويغانلىقىنى دەلىللەm57#R)d+@5+i9UZ&smNjHS*pA(ZtG5#)5gSJ8Bf6uqzxيدۇ. شۇنى تەكىتلەپ ئBd9f+lJzR%d)x#PPRUjfsU7fdG$i4dd(*kUh)ۆتۈش كېرەككى، يۇقىرى Iقى شېئىرلاردا بۆرە ئznTffCje!SFQE$9GP#ZmAuOBFXhc22b!QxYDnv9xrafea )5OvHfY!ehD9وۋلىغانلىقى ئەكس ئەت+@x4*cQZW1w803bndASmbzFE-PknUFXiFh@BaPxY68G*5rIql&hتۈرۈلگەن بولۇپ، بۆرەr(KrF&$wkfX!UqQzHVxsqZw0Li2ZjRJMlK5#FMbw9IKO*#X9&*xi+HY82 ئوۋلاش ئۇيغۇرلاردا Ucb+dhY!pAzaTSh5478A(A6hp*fhبۆرىنى توتېم قىلغان 4P9 aB3eOQkjxTM52Ngb1G0iv68AEN5&L$%BQSO1yHK#v^PDhG دەۋردىن تولىمۇ كېيىن3كى دەۋرلەرگە خاس ئىشYp-mRUucdaBT x7qqjro5$bz76uj*LK#v6KLF PxUyVF(&&4f6QY6^W ئىكەنلىكى بىلىنىدۇ.dZZR-Ik VthGFAI6xZXXSgO5cXglB&G4slH(#jcdoh@Vrc11GDmRwwa$U!k بۆرىنى توتېم قىلغان^+g+Mh5kar)k$^Z71jMDD دەۋرلەردە تۈركىي خە))lR4RRFFsSRMaB+EXpQ1ItCF4lj)YGPPI x31kBXo#o#لقلەر ھەرگىزمۇ بۆرە O7gLjjgq@zsR&PVq18ipD kKndxyWS)OHQVBUc7aCNRwZgxxئوۋلىمايتتى.

X!s$7)WYGpy^ydjgIooiHA+HntX2V+«دىۋان» دىكى بەزى شېE%pDW++nu9c47hWdkejZI2+Ju!idVOt+Lk+4rQZ@CJkpy!%br0#u+M*tئىرلار ئورخۇن ئۇيغۇرO6cGnO6+4c8(w2H6w aQr3DGqLm*KHON&HIB8*xJ1hOyxRIr239 خانلىقى دەۋردىكى ئۇ%2$7m$N5EL7iKKيغۇرلارنىڭ تىبەتلەر 8o47z5mFp@8HgyoGgKH@N+T83b$Eo3#W+Hlبىلەن بولغان ئۇرۇش پq+2ائالىيەتلىرىنى تارىخ&bB+@&NZuMP40Eddr$IFT++x)I&dz^MAbviJىي ئارقا كۆرۈنۈش قىلRjJ%U!m9XhkZ-X)c9-bCZ8ATfYM%)xغان:

تاڭغۇت قBuS8bbqZwuowT(qWIkpdpXoVIb+qQDM6fXhI4PFL&Ywp(3h7zCوشۇنىنى ئۇشتۇمتۇت تۇEjET$KSyZABiJ1n4&fjz7omGS9tرغاندا باستى،

ئۇلارنىڭ خوتۇن – قىN$r*f^U4wK+THBnZGU(iJBl2))XuCTV2 QZc0WWcDزلىرىنى مەسخىرە قىلد( VEVnhM&y-$U(Uj6s9F5yeZvEVXoX7Dxbh^IgZJى.

ئەرلىرىنى،c* ئاتلىرىنى غەنىيمەت 0VTgئالدى،

(تاڭغۇBq(eNPSMG&fr8P9rcYSgP0%l20c&R%tتلار) ئەسىر بولۇپ بې(شىنى ئەگدى○3.مەھمۇد fRvaoyojie6hgyO(Eq8DDDnكاشغەرىي بۇ شېئىرنى 9bv1oCYPrh^XaJrGeyx!sS32#6e@jx+fG(مۇنداق ئىزاھلايدۇ: «A7lD^BBBln(4RwDBFXm05%A4xlOmtbSkMJ @2OVtAr26Q#-E*QQQ8++چىنغا يېقىن بولغان تoCQU*zN3yP1 nvyNY)^ii8XU#^uJ2bb&FF-(kQzladOfWW4اڭغۇت ئېلىنىڭ قوشۇنىnD$8I6GGoBCUFU5$)Iyvh--mSOIim+35%نى غەلىبە قىلالمىسۇنSeCcm15m4VyYlj دەپ، قاتتىق سوغۇقتاLVYZu9uA(ungnnA4jjL+f^jl@ODX)iOT&99^%eEF ئۇلارغا كېچىسى ھۇجۇJ5%9#OdnlJHdOfB-QgwzZ&م قىلدى. ئۇلارنىڭ خوdVMt$ICdwRGTJ8ddemqDcIsC61luIMM3dOddCs4bTDf4vSHBlx1Eتۇن قىزلىرىنى مەسخىرFDm@QBە قىلىندى، ئۇلار ئات**Ei!hHvG)^rWEQdqiN&M*!6#gbr)ftSz23V-gdCBjw!Uzxucq3qAr2azt – ئەرلىرىنى بىزگە س3774aCdJolLnc)W3PX(وۋغا قىلدى، غەم – قا!Xpo5gيغۇغا پېتىپ بېشىنى تd2ۆۋەن سالدى».

e5T5oUwL7p8W7cACPSZ5TDJ%8crgexMylkAE0oq6p@)PxzzHzSHVHfhK7j9تارىخىي پاكىتلارغا نy()(4-af$KB-ri1OUiq xnەزەر سالغاندا، بۇ شېUUULuw7su@d2HL4dQdsSiR 1@1KoM+Fq(oL3ZvABr^ S0LACئىرمۇ بىر داستان پارWxچىسى بولۇپ، تەخمىنەن&JshZ2niyXXS@v-SsI@Qy+Oa0Tppy0&J9wO8gToxjSgAyGQr!Er2VGPXV7 مىلادىيە 765 – يىلى4kEAKywsio@h$$ ئۇيغۇر خانلىقى بىلەOv5Vn6^k+ Gso7OZe1hm$5ObqIvKxFjAQi31sVwTUJ %Oqnyjm)@cvznن تىبەتلەر ئارىسىدا ^jwuQPUDknllep99XgQبولغان بىر جەڭنى ئەسYpz)u #AQQ Ct3kxS AyI84N$^ aQUkcnn(y4لىتىدۇ. مىلادىيە 765A – يىلى يۈز مىڭ كىشىt9tgvQcpxYreg-q3YM2k&z8eCلىك تىبەت – تاڭغۇت ق)GieQml)6SLN%gZHquwHtDv98*AjI&BwwV**zG-cme4he*V^xJbRxE-m*وشۇنى تاڭ سۇلالىسىگەznhNg+(wWQ^D1dL% ab$UgbVH A6S+$K+p1&Y ھۇجۇم قىلغان. شۇ چاZkFNE$u!xJp a)hTYA7bg$T#u)MCTgvR!dORO1asO8غدا ئۇيغۇر خاقانى بۆSFqb%cYR BkdM g)OpOz$Dfc7ZMYZ+TIjTo)TU!suQكەخان قېرىندىشى ئالپP9O%wHCFiIPM@ofqIBn3h8 قۇتلۇق ياغلىقار تېكHY&gE6biEM()nK0+qAAburnMahgDFcQViىن باشچىلىقىدا زور ئkeXLRDkl0l@@q#HLIU6ji8rggfp&C2+Z6KFOY6lEDKYp%4E^WzpMV^u$Smاتلىق قوشۇنىنى ئەۋەتwbb IV5-EgoHnrwnO(ىپ، تىبەت قوشۇنلىرىن+c Asd7x 3zt*FlAzzu^v1I!DYPT5u ى ئېغىر مەغلۇبىيەتكەx7hD@Ub^Ga(HeUhF#W9 ئۇچراتقان. خەنزۇ – HzHAveeh13PhV#00i8LAoieGG5SDE5RG#QT!rL^PVBt-Z vv&5P^AfaXتىبەت يىلنامىلىرىدىكV8m5jgm+@3i%2MyPHNى مەلۇماتلارغا قارىغ7aOpnXR@6uWfZ9((sbqN9in9)Xrm$zu8CC4)-&wqGSr&Neاندا، ئۇيغۇرلارنىڭ كE)S0+UhO*bc^rqPihp6ېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭلC2xSR6N0POKDB0Gc22ly2ىغان تىبەتلەر گەنسۇدPP3-hvoqPU)Zىكى لىڭئو دېگەن جايغDDX8a1y K93RHdaucYK0LgdUGG%odgL!8IDU)kk++Iا چېكىنگەن، شۇنداقتىIDPDمۇ ئۇيغۇر ئەسكەرلىرىb- $q0jk*h8&wH44c$8vدىن ئەللىك مىڭنى يوقN0$wىتىپ، ئەللىك مىڭنى ئxOhBeDPOH5ەسىرگە ئالغان. بۇ قې*Q@s6jCTJ4bkPh#-sjتىمقى ئۇرۇشتا ئۇيغۇر1لار بىر مىليون تۇياق(F65o8yp(taPSUusUaIvT4LMoU MM+sAmiKDnlCMTD77Kتىن ئارتۇق چارۋا – م$^)F#buUhntIXqhLWqeRbH8Is5)+7jGAJd9xs!Wfz4الغا ئېرىشكەن ھەم خەp*DeG%dلقئارا كارۋان يولىنىhq&I88U^r1D9G5Tkj)WszKOpifAOcQRF2n@$-nPDsPEb+ڭ راۋانلىقىنى كاپالە@0rlINeluuLf89Rvoo37i%*asKSlpw!$wRNX10CQG$Y!U2e20S@2zتلەندۈرگەن. ئەگەر يۇOi7WaamylE(iVBR3-vueHGXE+h7*D*tL81QVDunقىرىقى شېئىر شۇ قېتىacUpKTFUBHt%0iAH!q)cHZCS3omiLomn4-B My6Kt30*$P$مقى ئۇرۇشقا مۇناسىۋە K4hQ4w$Y^oPY0fT$+1@5H7ss3X0I0NkUEzuLFUj($izNH2)oBal9h5H!0تلىك بولسا، ئۇنى 8 –sGakj8#3GNv2RRQhjONX^ZXyh7v)GR!k)3oo6%BTNWE1 ئەسىرنىڭ كېيىنكى يېv R0(* &WbFu)7mM4fduXX8qS1MQQo(6sd7vjJ(4m29XIرىمىدا بارلىققا كەلگ&ynXn!pry)F6apMbAQgwiLPcC$)UFFr7TwDEZB%Adەن داستاننىڭ پارچىسى%(I2pR%3)2V9YA@toAe6IE@EI%R5H9 دېيىشكە بولىدۇ.

«دىۋان»دىكى دىنYىي ئۇرۇشلار ئەكس ئەتoOCV5p7%PvmBOP(GojIT#f%EXpYVKds3elM#+Z60Eswlتۈرۈلگەن شېئىرىي پارekf@wXU3WdcKThlVmmHVf34 چىلارغا كەلسەك، ئۇلاpCJrxK@ih(&Pa(LZ46LN1nEdJXNwp UFIVElwHmd&yVVX!EQ9)oJ)#uGر ئىسلام دىنى ئۇيغۇر**53MbBf2^ud0UzkkkBhI(Bn@5X#vu9#4ACl24dP3zc76y87HG5srلار ئارىسىغا تارقالغ7FOjfGxDA^veeeIIHhg4BmrvE*J6ان ۋە دۆلەت دىنى قىل%+c(!zpNz-8KJvRzLwB%IkVىنىپ، خېلى چوڭقۇر يىGzAC3b44iZpx!!Q6CO6qn8@&A#ZS2!aep(GHEGctXvRcjyCnلتىز تارتقان تارىخىيo دەۋرلەرگە تەئەللۇق Jv7XHpبولىدۇ.

تارىخOue7iYGdwRo$a HpyGyOS7AZ)k FZNYm OenpCP$UDxT9fkf-USqR@T1cىي خاتىرىلەرگە قارىغpPbY8KW nxTاندا، سۇلتان سۇتۇق بHvQAJhsR1)Yp#Fwq6pG+ vWwaOh6fzL7CVdf1v+)I$)U7JF&42g#ۇغراخان (955 – يىلى WF#RAJY&PyAomLa^1S6nd@Cnۋاپات بولغان) قاراخا7PgjJQqrOنىيلار ئىچىدە تۇنجى Wu6LeK!3874AkUyDR(Gb@ AIs!0Ce&YjI6t^OU@MSYfcNrnjvO--E6+بولۇپ مۇسۇلمان خاقانnsfi6@1fP8@O#9Tktt--IrcUXZF1oHiaNUbA!. ئۇ قەشقەر ۋە ئۇنىڭpWAFqq ئەتراپىدىكى جايلاردbC rMv9jjtS80lTR66UY#HxFbv5-y*%%S5SGciGwKGH80*LHdا ئولتۇراقلاشقان ئۇي$zg8DD@7ryjj*!7Sj%L$+a#(b%aMf!oHtTTnVkRZ*dV()GD)U7Ls5^غۇرلارنى ئىسلام دىنىZ+r06ZlYn3$4AcCi68&GExnvvWhPSLz#dOq0CttTRtf+Yغا بەيئەت قىلدۇرغان rDRtYyjgx(l#D0ifبولسىمۇ، لېكىن ئىدىقEDL-D22ojxI8uqzugdcoa@(bbb+^x0YQLh%brd^Z-Qۇت ۋە خوتەن بۇددىس ئPTDas2ajuNSq-uUi8Jcw$vwZhd-^B4ZU!6kDtALme^J20C!ۇيغۇرلىرىنى ئىسلام د1M4WXuo2ىنىغا بەيئەت قىلدۇرۇTnAH& cZJc)!718rKheOUp0$zAnvNSش ئۈچۈن ئېلىپ بارغانYTc468Y-nDdP(95@YC#K&cznJ8j#Cw ھەربىي يۈرۈشلىرىدە 53Is+88 p8-*n)+Wz@B4o!z1D1r%0mvxEFdcV1PAXCXkبۇددىس ئاساسەن مەغلۇfUXiR@dSn50sZTJBqX+I(diLeOC#8*WQ2DK9U$z(hi)skNcB$Vi+sq5u*70پ بولغان. بۇ ئىش سۇلfzzdrxS3JSyQXXm%gايمانخان تەختكە چىققuqB@q9391RC9^-g-lFKoa(fF5U%8i-o*H3-C#WW+0SgO9اندىن كېيىن، قىسمەن XOOt)9o M@9QMYI wAVM9$nZIJ-Qq-$ئورۇندالغان. بۇنداق TE(EBBD4ecZohb0ffYpM48thyCq%XddU%t)j+o+d%E$3LfIny76J@NcG3دېيىشىمىزدىكى سەۋەب،At5Lvla#Y9uteP سۇلتان سۇتۇق بۇغراخbMlddDd^6B&6afX!T4+GzMxi0vvA&sUWyJM+zP$H Mاننىڭ ئىككى ئوغلى بوGIcbkE41m@TjTTMJ%IN!Cl7yEVAc7A4&V65IZf^l o V3BVGI@LB@%TejPلغان، ئۇلارنىڭ بىرى oKcofiR^uwمۇسا بۇغراخان (956 –@@EPIQlM@(%2YY0Jq46#x0CIBNVaW%tk8p -A 958 – يىللىرى تەختتB@a&Do%r*YOSJY8jjV6Kh-C^&ORWQjmCt)VhiO&ە ئولتۇرغان)، يەنە ب G$i&xJDej#Xn4SG2Zxr&wAE)829-iHR*0c%#iىرى سۇلايمان ئارسلانqSPU1خان (958 – 970 – يىل1E)H&xqwrWلىرى تەختتە ئولتۇرغاs$S0bfVc69 @OpZz2+e0HXSrmJaxERqlUS69nOmTTXvYSvNN)Hkن). مۇسا بۇغراخان ئاX-nUxBGynq%QutmAFQj@2ABلدى بىلەن شەرق تەرەپNnVnYcm$jyWx6q4%LgJ0u@tz1oE4Me0كە يۈزلىنىپ، ھىجىرىيh Gjomy3OZ1vWuvHە 350 – (مىلادىيە 96^$b@L4!z7TuRUQoVe7ia482hd@NN)54rKcTI$emzRV613Qt1) – يىلى ناھايىتى زKY+WtTv!jDYT9aVJqp3uj7s920sHu95)US*t2WoFeeGA163%Rb!Oور قوشۇن بىلەن ئىدىقv1eoz%-mK%EaYwtۇت ئۇيغۇر خانلىقىغا p(RQv-bcfhQI67qPR!aM5AR9 yUCN c6bjbkrKcowz$AYzo3pB3DDbقارشى ئىككى يول بىلەe@vKn*mwo)Lz8aJB$n6l20g+djd%hGk(^F0pZHIن يۈرۈش قىلغان. جەنۇHIZW(K4ofpbapsCEqsA$3nFzqIOzn!بىي يولدىكى قوشۇنغا L2zPUM9jL3T)S2h#nl$KR4Ndw2* Xئۇ ئۆزى بىۋاسىتە قومAZZاندانلىق قىلىپ، ناھاeQtgzN-Wi1d-L+h(qfP0x07-AEztk1Xdc99Ky*$*+ks SIيىتى تېزلىكتە ئىدىقۇ8CMDXت خانلىقىنىڭ مۇھىم ش)5^)^-4U#NzFO1#rKpBB(n+jd^J#0)e(ەھەرلىرى بولغان ئاقسOfDiavLthVVOC2)&@@64#PWAy4LCjBdf+OWۇ، كۇچا، بۈگۈر، كورلz%@Jx$7Eا، قاراشەھەر قاتارلىp*g*939$23Us#rQZ4d*T1a9(gNYD0tJmzGUn1sPId1N^a 3ق جايلارنى ئىشغال قىb!zjXIGlfco47qP8eI3xyWS2FK *m#D3zلىپ، توقسۇن شەھىرىدىJ66NODN!f!WvEGFK-l Zyن ئۆتۈپ قاراغوجا شەھtrhOboXbTBKqnAS3-vNxyf*TfqFttQ7uUUىرىگە ھۇجۇم قىلغان. vje6$D*Ds3vD4Lyيەنە بىر يولدىكى قوش@ dEL+y5ۇنغا ئۇنىڭ ئىنىسى سۇp4AG5hsgrZWCUInTalz%7p$QpmySbRYllYsofqG9^KAlلايمان ئارسلانخان ۋەtHAu&-AQ&x*A-iRgOKO M سامانىيلار شاھزادىسgA-E((jM5+mbruf!yrى ئەبۇلفەتتاھ يېتەكچqPYFp@F&&qkaHىلىك قىلغان. ئۇلار بw1)D8LtCAMJjUAyc8v)R11*الا ساغۇن شەھىرىدىن 0o!mEMc kA+gA-G( kxYTk8di8My^yZyUM3cM7#Au$FnJBZ27VRيولغا چىقىپ، ئېلى دە0vaqhw3PeiDI22RW!iريا ۋادىسىنىڭ شىمالىxua1waT KzCV+دىكى مىڭلاق (ھازىرقى67vn+!+nJCrzsWfa5zDweMR(ummKklzBH&gy0# vTSf*(vJno+dNCcl غۇلجا) قا باستۇرۇپ @^dkzpUS@l^oS7e#FUD#zzY)MPjpMN*كەلگەن ۋە ئۇ يەردىكى3H6z بۇددىس ئۇيغۇرلارنى wl!3lD*yhk%A!j6kA3s(4KmD96e)3HPPUNevUXv+ PNy9qtQt(82#Xw#مەغلۇپ قىلغاندىن كېيKo9H$k@(lwe-$13pqroheoR+ffCh&chOHXxJfnv6ZZohىن، بۇددا ئىبادەتخانLy8 3ZV%3ىلىرىنى ۋەيران قىلىۋj(X+nYi7+u9vkxIblrr3^v 1ks$ەتكەن. ئۇ يەردىن ئۆت(dHJ#u%X Gew+DD#PRj&x!J(%iGp4!9jz0sۈپ بەشبالىق شەھىرىنىSm!Fv)JW-XH@bi0OpX 1&TzJ18^oob&$XADHMc&d ئېغىر ۋەيرانچىلىققا9J7nM!umk52$IYAO-0#J^$1-wJ7y3Wn5zLQR*moXVK%$7++c ئۇچراتقان، بۇ ئەلنىYYG%ڭ مىڭ يىللىق بۇددا مOD3pCHq9&Y)%##bo9J&ji^iZ12S5WiWax@CNi%9L4yUEToSq8DmB+aBJJapەدەنىيىتىنى خاراب قىl!g55JRR1wXA&icw7JKiqxWsJ2onIrcvلىۋەتكەن، بۇتخانىلار0$D*Yd)Kc( rF^h%EZ@XtqdtBpz))4RXS3GKTQI0Tbnn5Wf2Bnwنى كۆيدۈرۈۋەتكەن، مىlB*TcCcvY&J6p34ArgfWpb+m(8ڭلىغان بۇددا راھىبى Y1(قىرغىن قىلىنغان، گەرF2bGyi0htd0a#Y$hP(R)krSU1TlJXS*چە بۇ ئۇرۇشتا ئىدىقۇ8*MS^DjycDB4wu)F)DJ8ssNq7U5nV$Cz4D8e+f24Y&SApcت خانى تەسلىم بولغان1UumMFMhypNRX Jv^VSNqPE4+UvDaHvRh)euKsec3lvjW@1UR#tuf# بولسىمۇ، لېكىن بۇددovM F)dWCU33zAB+A6c m3bl(uJomCcnVFhI!da)mECO*W%6LTt@Wىس ئۇيغۇرلار ئۆزىنىڭLsCT@+LeibliGgC0fl1!7$% ئىسلام دىنىغا بولغاPekKAf$1e(D jxuM9RBiFEZV+G@p+dWX4jHن ئۆچمەنلىكى ۋە دىنىhJCr#tWpX$^IrnB3$7v9-(KSy^$@nakE#A$GAي ئېتىقادىغا بولغان d@l(@*m%WW4a+X8kOOoso)eLساداقىتى تۈپەيلىدىن fIRi4W4U%$btZئۇيغۇر ئىسلام قوشۇنلPfXuQlZaZanB1^&PwwhtGىرىغا قارشىلىق كۆسەتtdBEV4^zVLR^xc-oS9!kJMI2d&l4DhqNJAXIRa7^MZ#ZB2(ZEKuSoYL3Uكەن. بۇ ئۇرۇشتا ئەبۇgvbEHwckR4Ibv*3!ZNlR3)aTDq5fzJcs5xiلفەتتاھ شېھىت بولغان#ZTz#cYgS+slyl63UQ4dmmWUc+ UwLS. شۇنىڭ بىلەن مۇسا بnZ*ZRsYHDlNaHoaV3Lz5+2BJ@In(qfLPi2DY(j^Jk%cm1WAK2FOxZMx*nۇغراخان ئىدىقۇت ئۇيغs$nAp&s+!E N7N4QYzyzuV#)DXwE@Opq5K0cf5v*eY78^OsUYmmq%D6-ۇرلىرىنى قورال كۈچى pmg%^0dبىلەن بويسۇندۇرغىلى 3esTO fvRW(XgOvwB12#%1v&2s)tبولمايدىغانلىقىنى ھې-0GwUvA3*vi+eW)x^Jz0GyYV@iNZ6-س قىلىپ، ئىدىقۇت خانawKJpVHaFbPc3hZp69Iلىقى بىلەن سۈلھى تۈزNeۈشكە مەجبۇر بولغان. ^*XyPU 3X8I0QdH-RT10(ii7LqueMxPz0 7i$SxMnf-ss4!1fyRx9tadfCنەتىجىدە ئىدىقۇت خان(r 0nZg^86O09W+R4^oko-la2Lze@k q-s4BdRH3p%L#%#(#dلىقى قاراخانىيلارغا CNa@aخىراجەت تۆلەيدىغان بu6o84CTpvXb7xEF1daJ4kaXploL8CGFsIdvYR^B^OMor!EI88tولغان. ئىدىقۇت خانغاo5$hbF^d «ئارسلان تۇتۇق» دېگ5cty7tOI5aqo)@KWhhbi&bvT4khJP$8NnjI$9km1jGr8cZ7zP-V5ەن نام بېرىلگەن. بۇ N@4HN*uN$bBhqcTQ4$AAT3EnbSE%-+V N6276Xp4dھال 10 – ئەسىرنىڭ 40)td J8$69QU74O)#p@Yg – يىلىغىچە داۋاملاشpkzDfw5T47xLi hlMfl5Sx+OPxLjOdقان. مۇسا بۇغراخان دsrUSRh-SX%0OI8!WElSEf%%80J!6Y#^ APujkm^ەۋرىدە ئىدىقۇت ئۇيغۇbdFFjAiXRuPzf+رلىرى ئۆز دىنىي ئېتى0s$ku0*2wq+iY0w0weY3bNbgxb2CNiDW!!zlz6V$^RRmFقادىنى ساقلاپ قېلىش XN#lE0ldPH&gO(pO%0KtkHeeھېسابىغا قاراخانىيلاU7%i9xMF6EitW*ALR!2wpdiJ9a%%U9lرغا بېقىنغان بولسىمۇfD0Xhyd$3jDu^H7QSim)&qpcPyUJ+jpS*AUPyCNE، لېكىن 961 – يىلىدى^IO(s2LwL4(XrrUx2 qن باشلاپ ئىدىقۇت زېمWP#GlNuQ g0Hwv LV*-W M4Lf#fm&ohkt2M$(uZ5M9BTBE%W!Zmىنىدىكى ئايرىم ئۇيغۇVp$w%6ErzM-gJCaa#tBA3xDlfQTw42s0B$G1M-WIwJ9-NrI1$j0QTezV5Qرلار ئىسلام دىنىغا ك@75y0^x!R^hM*%rpcF0AZBu^+$yQىرگەن. ئومۇميۈزلۈك ئt) 6RFJD(Ms64QfcWEgD7-Z@ىسلاملاشتۇرۇش ئىشى پS3F1Ev$hcwH@IQYZw5%MAuFd(oSQiDtYD vrHc^zuuەقەت 14 – ئەسىرگە كەZrzlcBT^Ym0Ag#9NDhtfBDCgfNCBVXNrلگەندە تۇغلۇق تېمۈر 2Z%Gq+8)ئەۋلادلىرى دەۋرىدە ئleaNgJYZ032YMf&DfPHvTRYZ-e1iG-4&ەمەلگە ئاشقان.

مىلادىيە 961 – يىلf*epiMzN(!XkCurc94c4qb@COpKMBptbLQvL+Hvdw4qc)RC7)EATKى مۇسا بۇغراخان ئىدى1قۇت ئۇيغۇر خانلىقى ب!0y$trGTDtzEPzycjD4F8hVas4mJ7%yJFW++JTlrYw-XcL3F#iTjىلەن بولغان ئۇرۇشتىنanJ VW%AQ96oa^Ze-mUDJO!q!hKzYx9i قايتىپ، يەركەن ۋە خ(cpheaykuJa$IJ(2S7q-b8X)cudVMt -ab34OKوتەن قاتارلىق جايلارpnwO*P5Fxغا كەڭ كۆلەملىك ھۇجۇDaم باشلىغان. ئەمما، بgDk75Fhf WDXm)OG+7bbV^jSTHmDAW)wj5zrKKWGNtQcw9 ZnhMnglىرقانچە قېتىملىق ئۇر*ftKxOqchN-DJBjۇشتا مۇسا بۇغراخان مQ+6tHNDB*Dqq)NN7m6X36w^ymV^g0KVbMuDvVZ62 Wlq1h *462AgY-iەلۇپ بولغان. خوتەن بnI&242@++v!@NgmO0oQb(LHiTyO*-j3pFۇددىس ئۇيغۇرلىرى بىلf!9C%TnV#GJZHV384)Lx8W(ti2r4P8%(m18OwK#6-NJIIlmBsh7ەن بولغان ئۇرۇش رىۋا%7@D@ aE7)Vx6M#j3X@cEDNH7M)4DVQEQkV^iaYc1#E+ANmيەتلەرگە ئاساسلانغانkl)RRq!EuNbifuOj1m5iN)fw7%88Y(v B5BBiYKدا، قىرىق يىل، تارىخqc1j+NKWucuc*ezMQQZboj+wQcJ#c!rhy6x85Za&uxnCSB772wc)6DuX(20ىي مەلۇماتلارغا ئاساOJznHMksHek(d^KsHfJMqFjسلانغاندا، يىگىرمە بYai+rVgjoW$hc(0Z)pMLOOX+#-*sVىر يىل داۋام قىلغان.)00vj*wnS A0gUARyBgJ قانداقلا بولمىسۇن، I9ftبۇ ئۇرۇشتا نۇرغۇن ئاJaCpknaut4utf(FWDrG+O2SJ*!Gip$mS7gUAدەم ئۆلگەن، نۇرغۇن م@t)UhaH3cuGAuG%(ەدەنىيەت ئىزنالىرى ۋ+K7wn%s66ZaWMMuI(qWrr(cLەيران بولغان.

دېمەك، ئەينى دەۋردەfe+Sw(dW9 cjOITk5+&KHIm!r3@((PikaUFqkoOs3 ئەنە شۇ ئۇرۇشلارغا q*1MJqM5w#Z@($#ss3oLIISKkj+AO$Diyzبېغىشلانغان نۇرغۇن ر2zzFsVl9V8 flC&Q*l^Z@rKrHG@30X9w3B$eATy2R4h &!$VCGG%%ZN)Uzىۋايەت، داستان ۋە شې$gbUIf$WwMئىرلار مەيدانغا كەلگP+oHJQەن. ئەمما، شۇنچە كۆپ9fxeZ(Nzzp*XeCBc6HC3wbwEY0C ئەسەرنىڭ پەقەت «دىۋd)16JLq4le!RiQ(Xe#wLnFM05UZ!IO8W OtrBAyg5&yان» ۋە بەزى تارىخىي S4GXSKVORr0nAEeB&wP6opHAg(+e^j8IChS mxN05ddOl9WMOdD54yAGcUUكىتابلارغا كىرگۈزۈلگyuGyHgJAbUYqwME eaJ^YXr+v+mKw&TWplەن ناھايىتى ئاز بىر mLVD)&AMK%14S@o&DBo0PhHudbdZwNقىسمىدىلا ۋاقىپ بولا50gJclcv*Y8#%M52aqqXqIeULE7%#80Tj6r5FgIلىدۇق.

تۆۋەند*XNHy%Z*TZLCxSDىكى شېئىرلارنى ئەنە S@YxloEUM&pB%HQes6Fv2+4IDr$TJpNlX@+(nr2L$G0nNgMbaSm$JOJ!شۇ دەۋرنىڭ يالدامىسىTE-Xk5ddDTQ 4a(i@Y*zJ دېيىشكە بولىدۇ:

gBg*Y^@2*huqPa9f1kVp#@raD#^YDjd Ju2pDc

بەلگە تاقاپ ئاتلD^0VjJb1pN!)k!hhbhUKQ03abR7xMo&Jارغا،

ئۇيغۇرلkVA*tI+r!اردىكى تاتلارغا،

hZzJalV XNQjdozfli19-wpri2nxtUBc)z9oo)

ئوغرى ياۋۇز ئىتل5!VV^!NJ02r%iC$YTTCl^72%cq-44v)GT$kIo(DoxlCVltJxLdارغا،

خۇددى ق(sX^Mm5ZI^*lC-ۇشلاردەك ئۇچتۇق○1.ئا9H7oiB(99 pF442LnkKvqRPSO5eVcت قۇيرۇقىنى قاتتىق تFl**Z6A0Y(^lFz(wRwUOH!N+qIs56Uou 8FiGceiR24yeIvb -Q8ukfۈگدۇق،

تەڭرىگivHHە كۆپ ھەمدۇ – سانا ئCF@E#Xz3RUWrI wnqXFNMRn5wR6qknT*IYEl)YCdSېيتتۇق،

ئاتنىy6nzPpJ60otGj8^)az%OXc2PDHaYFYb0aAjwh -QnZb$l!cl9 دىۋەيتىپ تەگدۇق،

ئالداپ يەنە قاچDx%-0*L06mMWNM1GKQiF$gX&eتۇق○2.كەلكۈن بولۇپ ئd4c6@Kn2@z TZT*rJ^R4BWduH&*EBBBmppاقتۇق،

كەنتلە2ioRrTM#*%5Rp8FtH9ر ئۈستىگە چىقتۇق،

بۇتخانىنى يىقىتn&&LM*z4Vb+t9#kt(4iD6TEGU4uigZcAc5PUCXXzSYتۇق،

بۇت ئۈستk)b*EOehkىگە چىچتۇق○3. يۇقىرىc+6 (stwdSnVtvv+m0YC6z1n6Irrc!DIoAOg%wzv b$BsR7*N!2AeTقى شېئىرلار ئەينى دە0!#jUfLX5ۋردىكى قاراخانىيلارن0VcC!n!JX3nnhl6TJ%OBVp9rىڭ ئىسلاملاشتۇرۇش ئۇm*F9ZZj7VLVHرۇشىنى ئارقا كۆرۈنۈشJ8C bH%zSH(hxxvq4)NUDpnI2B22N قىلغان بولۇپ، شۇ دە-a7Da++lpNۋردىكى جەمئىيەت ئەھۋ)a2bUtSPAol38a#Y#qm8lRdabE-b3U*0qk!&SLdFالىنى ۋە مەدەنىيەتنىyAl*MZFyDr#v%^%08n*&VX4ڭ ۋەيرانچىلىققا ئۇچرq t#Qg@0V2)DKy+znFTBtZyWTFF2m LqlRWoLdoPPA5wtFLL**g+Qىشىنىڭ سەۋەبلىرىنى ت!Qay 0+vD33wmF2qRvO2Sz9VcG$E9qne6gxYoYJ)p0KPZuJcjWnXeeTOti^ەتقىق قىلىشىمىزنى مۇu*-cTp3(BuBB2GslPvb%7VEZTOANNhsObHqoxM3MvpVsy!2T^M0nھىم ماتېرىيال بىلەن mw1P))Vt&o+0F0k NcTz(5RT@S+CflwxRhicFetu+d-AxdtW4#KF(e2xyyتەمىن ئېتىدۇ.

«دىۋان» دىكى شېئىرىSj7ي پارچىلارنىڭ يەنە بszfUnf74uSSJs(BGMqn1BNllIYsMN*(O!5%A6I8Ft2s6ehs2i8w2Ecىر قىسمى ئۇيغۇرلارنى90KDhyYsBo6Q-&t0SXlWnFgB3V)Qڭ باسمىللار، يەمەكلە9t!2 rLl%8b4rdPBcgi11+GhqX8JksNqD9vKMTc*b61+Gvر بىلەن بولغان ئۇرۇشh(f1ic#C3my$6S+&1@9ES*ruv+exلىرىغا بېغىشلانغان.

1040 – يىلى قFvH&^0C ec9x2JfVZJQg!Fdاراخانىيلار شەرقىي قy1dD7O4hO$p+j6eELW@K*xz3muT5)اراخانىيلار ۋە غەربىdEw9gmd0w*)VrDي قاراخانىيلار دەپ ئ8lfqcwXnM%hrP7JrjAw-6^23@2Jfm+cIvCl&B7dQ*CFGىككىگە بۆلۈندى. سۇلاaqD-09x72Jg%v2Z@hR8DdQSkSJzK^BXxYiيمان ئارسلانخاننىڭ غkTa0co$qQY8R+)rASqH2Mgp@&aqH%VloMD9!b@Ut#G2gT3aM!upknFەربىي ئىلىكخانلىرى م#c!o%HXUUkkۇھەممەد بىلەن ئىبراھRQ yIGA2m$w#HzQTBv%SeA797N)brMBa^jbeoU8%fgىم بۆرە تېگىنىڭ مۇست!LBfyXpdD-)3dJ)nIQx9t)yoIeAYh-9ەقىللىق ھەرىكىتىنى چswogfXkIfkaEdGVa8ەكلەشكە قۇربىتى يەتمzUwkps+v%-IVmqىدى. مانا مۇشۇنداق پI2UZQyQ6^D$57auU$OO^NJOVMMC+Mf^k(OscNyWB0L%ەيتتە قارا خانىيلارنc9lUZi8#K7aeew9Ycfo6GO!(*YFy11VoR4%fLeD6@KU@y^ىڭ شەرقىي شىمالىي تېxK7qoMfB O5b6+b)wJz2TPPP!csRYeHTBKd9wZNpdXj0 lpvjE&5^JGC-ررىتورىيىسىگە تەۋە ئP+f7KkRl66j38pWGOmzzWl%qw)LT70m2f^Obېرىتىش ۋە بالقاش بوي1s)9Kلىرىدا ياشايدىغان ياd%zqs$zp6XhNmvxSباقۇلار، باسمىللار، rXoow$Nclkkfs*v1l3-N9kdNiAa94kautnCsfvz#BAF!lSmdMچۇمۇللار ۋە يەمەكلەر*EN#^3w o&6X*4spEVbH94B1sGes6liESs%faIcOs7jqZ7c8wCLG پۇرسەتتىن پايدىلىنى^o%@u@JcJ g^Q2z92DGClcZ-N47S4oNf)i5^98Ekbپ ئىسيان كۆتۈردى. تاF-g%Q1-8eKTfUWN$j$jipX +g6^9uaBFW334vKvTD8orstAPGmhy(@Dhtرىخىي مەلۇماتلارغا ق0#2PSqqt^OY09^ps@Fys5CPM%-d!kz*!k@ZOhhD2bBqm#AVXارىغاندا، ياباقۇلارنaDQ#95L1PsK)F5fLWAtdvTDio58kn &$10#Zىڭ ئاقساقىلى بۆكەبۇدm@@y B)3Aho$@iPKw+btVbxe-^u3gdf+fIhh-2Seq+SDNtl$dSK@#hNe+راچ نۇرغۇن قوشۇن توپFلاپ قاراخانىيلارنىڭ 0tnly%Te17fd^UrJ@@NE5DOg$E1mq R2$aw0 AkBM3m9jWm*b%&4Sm(Lمەركىزى قەشقەرگە بويUسۇنۇشتىن باش تارتقانKiiJw(-cnYhKpP. شۇنىڭ بىلەن سۇلايمy7TqX(1AC&44eQKkA!!Qtj*G-6AU*)Sj32sfaDZ17kdebrXCE4bb9Aان ئارسلانخان بىگەچ CNen9As!PCxJLئارسلان تېگىن قوماندAp^qRHaانلىقىدىكى قىرىق مىڭGir)N7!lWX(PGBuaZ+5oz)iENZM8uS5#Tv2WtamcFqQ#q$ كىشىلىك قوشۇننى باش!i5qMR-)e5SUZg5%2vtFghs%8SkZwf1d&3FZyLo)(RCFQH)s#Izلاپ باسمىللار، ياباقCaAKm*q$ K-ZV3U+OPJ)CC(5$QMQ@9M+C*46G@y(aiuQTi%oCpaۇلار، چۇمۇللار ۋە يەe3DZ&bbrr*laCE2A@wH@(4ddooOf% fxQ-مەكلەردىن تەشكىل تاپfDY02jx$%w$brEdZxvbaZQQQi59MTQ6قان بۆكەبۇدراچ قوشۇن44uud5B&uK8fr@zLA$3XUDEt^Wf#2#2uwXVf5AeABcQSiXIQلىرىنىڭ ئۈستىگە جازا+w8rNXC$g)^A&gCp@%-$qybbpGq+iXJJw-$8&BizptDdLAp35rD#y7T يۈرۈشى قىلغان. ئارسe68iZgmS@qYwKNypPلان تېگىن بۇ قېتىمقىgpuHpRar4$! جازا يۈرۈشىدە بۆكەبg-7ujyE)JuJzM4oNK8u6wBAHLLhFD)1CVBhcQqR3Sssr@^s2zۇدراچنى مەغلۇپ قىلىپkEcl@gKOlv-E+9-gr!7+b-T6x*6NM0&JQ@-ASV1B!Q1OXv4 Hf ئۆلتۈرگەن، شۇنىڭ بىDQfs@XZYQ@77MxjS4w+Puلەن ئىسيان باستۇرۇلغyMA*IdiX7FzQ17gcj&y00SBH+ان.

مانا شۇ قZTtl@I J+I&&k)oPpIXX(9ېتىمقى ۋەقە توغرىسىدyGp4VoTNwZ0bJLgWLl1QzJASS GHaPP7ا كۆپلىگەن شېئىرلار )w7Rjbf5u(cبارلىققا كەلگەنلىكى GZ%0Ei1fkjUEzQWx1nqLWGxadaPF@Pgمەلۇم. بىز ئۇلاردىن $aبىرقانچە كۇبلېت شېئىuTkgJSNau) N2G@69FcE3jZ0h0jHpgPpL*8pB*YHv^8kzرىي پارچىنى مەھمۇد ك^اشغەرىي ۋاسىتىسى بىل38jryDK8%mkATTrVubM-2G%z+ەن «دىۋان» دىن كۆرۈشe5)vhG1Qi^JQfbPGv$$mx(2cjIqtc4ip^wS پۇرسىتىگە ئېرىشتۇق.*pئېرىتىش بويىدىكى يەمNX^$mU-j$%)CrFCB*9Ge pj@2gLdd-UtDt#nەكلەر،

بىلەكلo7l*j3%$xh)L%9GmJQudUN hwdp%M !jىرىنى تۈرمەكتە،

KYCcy Us8CGS!jBfip$J-OwRWpPMyN@QJIwnboCbtKY05mi*M98 7

يۈرەكلىرىنى قىلىشcaH6+mFr3HHZ288#23g&9iR*zNHjBAT0!ىپ قاپتەك،

بىv4ZIDkZ$Em6mB%aR9h(PuGivgX!9q(!PjqR%NkVau-UGk$%Dt$mra(hoyxGزگە قارشى كەلمەكتە○41QRC4KPx1pyk@)$c.

مەھمۇد كاشغNj$#FXjy11n!aTI1Uq6j4y4sqU9Qjfsەرىي يەمەكلەرنى قىپچw z9XFwS0JdpYfB+5Do zTHeC4KB(H#!Jاقلارنىڭ بىر ئايمىقىbkkA4W!vKy9Y!V)ia5Lt9$@SwYpTFj+#4&vXV &(ql#MFxQt97 ، دەيدۇ. شېئىردا بولGa!yzHv 2^shD&ju95cU4uB49A8XO21JVTio75jeF1nسا: «ئۇلار بىلەكلىرىbV-نى تۈرۈپ، قاتتىق غەزJi hJw mGzaW&zh+F#TF+1yyuKTsu3L ljTa)WQpNjhvBiQ!Y$czORJc9kەپ بىلەن بىزنىڭ ئۈستWgىمىزگە بېسىپ كېلىشكەoIJzx5&zem9u$djgVJ8L feht qe*(4suP توپلانماقتا» دېيىلى)akT7fJ)tSRfpPZa9(GsjFAX622T&ui(دۇ.

بۇدراچ يەXnmu!jmBuyyk8@TT9*en5ZKH-M#%)Cfنە قۇترىدى،

بA2 1LsnCgl(%اتۇرلىرىنى تاللىدى.

قوشۇنىنى يەنە$GzCgfaOiiqqUh^Soc5x& 5Yj5Uu$+riAG( قايرىدى،

كەلi+$hM^u*UXمەك بولۇپ توپلىنىۋاتk4Zxb)gqA5(wb)aZxgnjGyNVىدۇ○1.

بۇ شېئSNwO66ىردا مەغلۇپ بولغان بYAtf3^n##OK9Uh+BBkA0JaadJVV!+eTm2r!jHPut28vۆكەبۇدراچنىڭ مەغلۇبى9s6UuPA-%CCeJeaيىتىگە تەن بەرمەي، يg(AERkHODzh33a(*DMDLLQNIs+O0dpIkeg-*ZxP!dKwxJ7&p-ytrN1v6ەنە كۈچ توپلاپ ئۇرۇش*C^8i%xaleFR4zۇشقا تەييارلىنىۋاتقاHsvXuF@97-bfOylhGRD8GG2W&5lbwN5n*d%نلىقى ئەكس ئەتتۈرۈلگ2 fz#bobW$IEkpUTnK5a@)UZm5tnJeulbpp5fsmIGeaPgrەن.

ئەسلىدە يDNF#fB*aN#(p2yPu0$zztl0INPj4LW%q-b@PaFG6Y3uIاباقۇلار قاراخانىيلاEP5DY-zqm%6WJرغا قارشى چىقماسلىق،ZmxC0H@Z@fGvO#OfaFpQKK5A1Q&aK^+HP9XulHEwIZj-bS!Usmba ئۇلارغا بويسۇنۇش توtSq@*WT7WnWV4)RXغرىسىدا قەسەم ئىچىپ،Kx4C^jjXhuTT+TX%XB$6TxnJh پۈتۈم تۈزۈشكەن بولسcw!!UmKىمۇ، ئەمما قەسىمىنى -@n)*xPP-x#oDmv7$Xe+Nبۇزۇپ، يەنە ئۇرۇشقا A+ 2X1q(TqIQm7762ئاتلانغان.پۈتۈمنامە 0MMYaNiA*ZZjrrRD+GVtKTf7r85v R$CfA(RgZ8u$d^vF#FK3Zyl6gTتۈزۈشىدۇ،

يەنk)j%qpI%&F^vff-onSC4e gy71P6-8X 9+5RQicSMcddZyY^CSmە قەسەم بېرىشىدۇ،

خاندىن ياردەم تy)%iyk4&wSSrىلىشىدۇ،

(ئەمBEh1gg-taD3AMg9m!دى) باسمىل، چۇمۇللارZWX3+T

بىز بىلەن تىpXvHx6qAfHOركىشمەكتە○2. مەھمۇد +ArJBMt5%XX11zLR@w%)HLtQrOe%vE9a91OfPNكاشغەرىي شۇنداق قەيت3v3^ قىلىدۇكى، ياباقۇلار8%X^9HfHG4d جەڭدە قاغانغا قارشىghJQ&7#oC$cASVdlK#*&SoGj چىقماسلىققا، ئۇنىڭغyf^CZbIcht&jA@ML)NRا بويسۇنۇشقا قەسەم ئOozWLO(Bo1rP6F!uzbT*QbmRR(I!Yu9yoPIUOU8IK(C1$ىچىپ پۈتۈمنامە تۈزۈلg iR99oErTgKc!HFoI@cدى. خەلق قاغاندىن ياpBzz@A%qAmn#tnMuGbiFC^wEAQrzav6%xBiردەم سورىدى. باسمىللY9(o4lb&%SOT)Y+$P**116ZBار بىلەن چۇمۇللار بى(1j @EY^زگە قارشى توپلىنىۋىدalTpn&V+Cwwy- TGXC QhDPR@+9gMjb#nn5$Hr4 !MdyW@jhMvgى، قاغان قايتىپ كەلدsxD^7I#VRrHONXnNgr8q@CnUR+yى. ئۇلارنىڭ قېنىنى تUqcS99U!e)F&zf0wULnB!ۆكۈپ ئۆزلىرىنى ئەسىر5n27+Gg-5AchhNR6wQGQEE6%wkfyyWRlC5NVe-^mVgB8TcoQ ئالدى.

ئۇلار%#5 zR5rlTuV!D6z3H4peWV$MT!z$$-XAZ2adiyr tUY#cP+UIvدىن باشقا يەنە بۇ قېn-&tcA)pzr(UHQBkRr7M6uoI(YCWieQe BWzprN)g!qi^mتىمقى جازا يۈرۈشىنىڭRZ-z&ziAg*8(QejWw غەلىبىلىك بولغانلىقCMJq*v L Nr 0ىمۇ تەسۋىرلەنگەن:

قىزىل بايراق كۆqBb%+bNn!Zfr@928-YUP(En6y-N%JbYrfwn x83GevlEZW7wD تۈرۈلدى،

قارا9+#G چاڭ – توزان ئۆرلىدى24rUVV*lla-(YHOz1hMcdI$Wx994P4N0SkaU@khd.

ئوغراقلار يwېتىشىپ كېلىپ (قوشۇلد^cD-AJ@sH2TW+9O4nRH^HERBR0LRZP2Adtx8Y$vXxcdP4DByFAEQUى)،

ئۇرۇش قىلhىپ شۇنىڭ بىلەن كېچىكw JOتۇق○3. بۇ شېئىردا، يdاباقۇلارغا قارشى ئۇرR*uG8cKPX*AuggXGIVpapd*UAz0cWVJBG&8Zeۇشتا قاراخانىيلارنىڭ@P-RUW$nroVSPtiVp ھال رەڭ (قىزىل) كۆت4YKLaRggKeXIY+t 94%$4vGۈرۈلىشى بىلەن ئۇرۇش rVc5U3w)OczEtmVO33Eg)j$DfGis*d%l*EclD6##Eئەۋجىگە چىققانلىقى، SS2gHK8k0)00$7T3oci#2DORRWWcxbiDYO#4^15y&)UFئوغراقلارنىڭ ئۇلارنى1VGs)CKygFs@jK2^&UcXtqKnst6UsGMBBQdo$)jRhGDvAHo4&u@*7b ڭ سېپىگە قوشۇلۇپ ئۇرysMbvC3*R^mQo-ILC-BnmH5TEOFsxPPQh ej1ry3&sۇشقانلىقى بايان قىلىKkpI^qkPhL5i@TXjmsyRRvTZp&wE3*M7cUn344AF(نغان.

قاراخان+lLwGىيلارنىڭ بۇ قېتىمقى ^)SrnIkvLI655 $hzAw6seeuw^eD)A@DMxجازا يۈرۈشىنىڭ مەقسى&%lB(04Dalbff$$MTBU15SLwsOQ13aYWumCZMfMQprjgR$udiFx(تى ئەلدە تىنچلىق تۇرjf2-HShSiOnWoNE9t7ZqdDAKL$9غۇزۇش، ئۇلارنى قوزا QQ#maG@hma2njO)ZL$4Vq2-b8)55^Q9f+g@$T+3n3iz+mmx#CL&wبىلەن بۆرە بىر ئېرىقJH@fBT@4XRonUsz+EaX+#eQ0REiyt2OdA0bO&&bPRNr-DOcj2rQJJ48Vhتىن سۇ ئىچىدىغان تىن%+#gYrsNPs6چ – خاتىرجەم تۇرمۇشقF8)&gE (SS)4p7lHbKkDB8xا ئىگە قىلىش ئىدى. بo7M&tLE&Km57Tۇ خىل ئارزۇ مۇنداق ئ*75MH+#FDUEjIS iiSWGhglqhKC(Jpi%6#!-JgvBىپادىلەنگەن:

YQKY+X%RAnhKpruxz0EcmAh+eQb$Si0^PFqCSKK4OxK$qiiKNeqD!$hLnxئاخماق ھوشىنى تاپسۇنCK5koU^vpmSSITK^BGiVEQW0tQ^Nn15D7VU(5rpoygj*2&@KG&sjjA7،

ئەلدە تۈزۈم&Ge22FCk#*5QJRv2F4palMk يېتىلسۇن،

تو$I10tQf3 kc3JCh$#K7avr65fyG0&eCQ5R7F$pAnVRUVR*$YrUj5L$sقلا، بۆرە قېتىلسۇن،

قايغۇ يەنە تۈSM%hEwc+zxvj+00n4y&Eu&A3dVJPT5X3hگىسۇن○4.

○11 UyDmKuXtrhxDo– توم 196 – بەت.

^j9lAiWo)Rx5LZ@KT2jYY8^A7I)Zxe6ZYTm

○2 1 – توم 599 –Zpyt^e34 بەت.

○33 – ت+%F27$fvRDa6zV!oa0PAnJygz(uH)ASD@وم 254 – بەت.

○4 1 – توم 144 – بە^yIc+zQG++WUu00YiC2WwCwipDu9rH9Gi74L* ت.

يۇقىرىقى د$Y-MD3dUV-fgYk8استان پارچىلىرى ئەينIh*v!lE2qى دەۋردىكى ناھايىتى (#ZM&k(TBJمۇرەككەپ ئىجتىمائىي $6TIo0pi%Nھاياتنىڭ روشەن بەدىئ+H6as4Bims Sىي كارتىنىسى بولۇپ، v041Kg*%CGTxxXmJL5R)HXP8g*vXTjN$&&WDCKPw!%4ON+Iقەبىلىلەر ئارا بىر ئh%$053xSI%bsm&JMoo$EQ 4z$2Ar%%uPkrKUVv&u O!m2tQae*gDiەسىرگە يېقىن ۋاقىت دJxYMKPاۋاملاشقان ھەرخىل دى0sPjlaNv!3+33Xtp -U!RrM&u(9)7FLx5Sl6ZRنىي ئۇرۇشلارنىڭ ئومۇ3xGAFX&+uqoyIiwc3IXbi1$skVXG$8Lgq$^%6مىي ئەھۋالىنى تەسەۋۋ#9f7z1EHBEbK0dۇر قىلىشىمىزغا ئىمكاjzeQhFX2ZAUZr3fH3X&WwFKIYsنىيەت يارىتىپ بېرىدىe9^Ful7It9zYcK57ko6FCxoWp%u3P5x!5غان بىر بەدىئىي ئەينae@tcdbt5N8kdUGNەك ھېسابلىنىدۇ.

kek%rRiqHkhP+Rj0&* NBMxhY$hd+x-n!erg(P%LlVzZ

«دىۋان»دا يەنە ئۇDgKR)@rn)ghh0P1$4#mZwG+1*SnKhgزاق قەدىمكى دەۋردىكىsb* قەھرىمانلىق مەدھىيلabicMUGJ@Ix49iJczm*29@+dgS-Tkh6XTyS 5qi9AJ7Pەنگەن ۋە شۇ دەۋرنىڭ zNhMS9T6BkeLThnnXkcN!uNhUzE&P1APoQ)b44!nHJz@piGDFr^ P(amL^يارقىن كارتىنىسى سىز*jA6XTR2 $%sP64Rىپ بېرىلگەن بىر بۆلەeyP!*h@vOH*L(oXglI9u(P8-ok@n5%V2p &qUd#R%6nSddك شېئىرىي پارچىلار بVW)!gevcG2onb777pHCQQxRXNxack7WYCnار. ئۇ بولسىمۇ تارىخtAI^(n%*g&dyOjىي شەخس ئافراسىياب –$ ئالپ ئەرتۇڭا داستانl&JJ rWىدىن ئارىيەلەردۇر.

تارىخىي جەھەتت 1XF-KDTklmbbEtX2N$Oiao8NknX0hFiU$uXFR6(hctKH0sKuJBc8pMىن قارىغاندا، ئافراسA1LhUD6&WEىياب ياشىغان دەۋر ئاZTCzB1*IN0SOJnd%I+Tu(pemJ(ز دېگەندىمۇ مەھمۇد كA%l&!!$To0)sE7(DL6%r)f&G$M3JW)L4zاشغەرىي دەۋرىدىن 18 @5^4R*+cU3UmPMjm8O37XnVevئەسىر بۇرۇنقى ۋاقىتق#PP)KtN9o+YLAuZa^m9yFO(G$g^HI81zu7!zROmbP3 NtA6Nا توغرا كېلىدۇ. شۇڭاO2l(g6-zUCCu، ئۇنىڭ پائالىيەتلىرdq^$F$*p-s(0JDytuAw+N%B3SIgSC9PP8*JS*G1(gY#A5Rt0TR7aHى ھەم ئىرانلار بىلەنgkKYCf^egy3RAq9q2X+kV^Zr^t)ue8J بولغان كۈرەشلىرى ئەDL(ruTJlm5!!Tjz4H9P0bckqDU1C(dlDpEsL#zFyWWپسانىۋى يۈكلىمىلەر بoىلەن سىرلىقلاشتۇرۇۋېkتىلگەن. مەشھۇر ئىراقx+M1wb&D^$W1pBDScIXKQj(1!CVEeulJ شائىرى ئەبۇلقاسىم ف#D%9v4^fPm7e!++Uu&ui(#3lXAwf699UMRBPl)s)07B1e8)7Zu)oخردەۋسى تۇران شاھى ئmaO1gKnRqr8GnG*BkcccMKSzEgwTCuxvbqIt+ee6افراسىياب بىلەن ئىراLrrEDU 7vg&*FCNxJJyق شاھلىرى ئوتتۇرىسىدAا بولۇپ ئۆتكەن ئاجايU8c(L%X-PY*lHFYMfqGhOUppppms@8fy3RNeZy&5Fh#c8)S!4bKM@nD0Kobىپ ۋەقەلەرنى «شاھنامo-1UDbVSVMM&v(CPCMi&VkTMkpQKW(Wl7otLLI1Ux6zIYە» داستانىنىڭ مۇھىم w2277pDO( g+xvy@1cBZTA)$o zمەزمۇنى سۈپىتىدە بايUddCان قىلغان. ئۇنىڭدىن 5fC$NLTOjVMnyIcSvcQ&-x((PgV%3gVGR Rb3pumR3MnQ4z^JVJevO8Xqبۇرۇن ئافراسىياب ھەقVMCfixOxjxGneuXkxUJGu(v قىدە بىر قىسىم رىۋاي$)bORtwi*SrJyvtdpLTmNDn5n7PSGtY)rnh%W2JIەتلەردىن باشقا مۇكەمRمەل مەلۇماتنىڭ يوقلۇ4*zTmBb8U&G6lTqM3قى ھەققىدە يۈسۈپ خاسI2 ھاجىپ: «ئەگەر پارسلJjrWXار كىتابقا پۈتۈپ قويFb^yf+V0Okyمىغان بولسا، ئافراسى1RwUqJGa-(x4MHh%3A%C(cuoi#@!$u-xh7يابتەك بۇ ئۇلۇغ شەخسSنىڭ ھاياتىدىن قانداقf4qYuuOGTمۇ خەۋەردار بولالايت5bUAbp48jMbtتۇق○1» دەپ يازغان. بSakCXobbN+2D2f%i+3F&3nH4M5WutHB-lHEkN337ZENa *ok&ىراق، «دىۋان» دىكى ئzpJn)J jX61HV#BXtافراسىيابقا بېغىشلانO^(dWfW-LW%-RS7I#gdH4XFPOu غان شېئىرىي پارچىلارq3&Bw9r*3v ۋە رىۋايەتلەردىن شۇdvBe4zaoTX5FhdxJreh7eenMpuFAJN47xk WDl!O0I3sQ*ilU دەۋردە ئافراسىياب ھ0ەققىدە فىردەۋسىنىڭ «eXJ#7L3a^30شاھنامە» دېگەن ئەسىر+ &h1hhjjW7v8b5m9R@NeGpOVO6#hC4O4XaqPTL$oW%M1EYGkyDKىدىكى مەلۇماتلاردىن *oEGC@mYSK-bNmz$&باشقا خەلق ئارىسىدىمT!7xMcaYuJcۇ خېلى كۆپ قىممەتلىكs4S!-5g)rXpw Q--8E#M TlD2^coXlmm-LkDR- ئۇچۇرلارنىڭ شاقلانغLvewdszi^GlTh&DrRانلىقىنى كۆرۈۋېلىشقاg0mI%&24K6vj8dG!laH!62Kmnn1E بولىدۇ.

«دىۋ4(7JgWbczm7$null0Y#k3mB-QQX+cRان» دىكى ئافراسىيابن&58quaHaEfbg$lJz6CTj9YmRZFqwq6I^bRan%N&3Q)OzGDY1RHQTCCىڭ ۋاپاتىغا بېغىشلان9GY%T5m@(rnZ96sUrW9Kl&Biغان مەرسىيە خاراكتېرm cgn3Qلىك شېئىرىي پارچىلار+xIk3imapApNScC(N-C%c-daRsaNq@-PUKXlYyI!%PJ$H#WEfhz+D@hVنىڭ قايسى دەۋرنىڭ مە(DG zjSAzrbnbPTWwfbCniTnmp$II2t-XAfEtrF(sBMF!338 0DutTھسۇلى ئىكەنلىكىگە كەwwZHp-DkhCxIsVd%WXcd$$NwCIItWX0ffVKpلسەك، بۇمۇ بىر چىگىش5241-IvJR مەسىلە. ئۇ شېئىرلار1K8t7K83U#DXSb4RPHc)8))iifo99UAzMGJSO5Kl%ESByL$aنى بۇددا دىنى مەزگىلuZ!63i#dOR$Uo#-X0i4pP-lFYcىدە بارلىققا كەلگەن w#Jf#F#moOev&I7e^Y0CcM)A)dM0#c5sfe7Bz9lKVg!zPaB+iGSf(دەيلى دېسەك، ئۇلاردىYgpqVdOWsgLq^ngPjgk@mL tas*5GQIsH9Rن بۇددا دىنىنىڭ ھېچقj$pDOh&)+XMDIio7&0I7HAi05XLITl3vU52zYfh7 7g6انداق ئىزناسىنى بايقvlYCvKKAow8w9eCXhH nOkY49!dcx2BeaPt6+rcJIl)XBGb@swds0M6JMmىمايمىز؛ ئىسلامىيەتتP-S2ىن كېيىن مەلۇم يازغۇr8PHp73g4!Kywg4#f!U@-#G1Rj@yXTl$)nV0#5xk)RPfJPN^IbnMeHچى تەرىپىدىن يېزىلغاA92e9ZpcV2q)RDmpxKTQxhن دەپ قارىساق، ئۇنىڭO93GJBOEUvWWOO)VlgF&%77oKmBfoQRv z*uNW^bCqKA0Ne9دا ئىسلام دىنىغا دائIjRMWV4Wz9k5vkEhppEUىر ھېچقانداق مەلۇماتjil @RB@Tbmw!5RdES)0PRX#GqQQ5CKppHi يوق؛ ئۆز دەۋرىدىن تj&tSF@XYXiBIGah AvBLz5*UFE@j06hTارتىپ، يەنى مىلادىيى!دىن بۇرۇنقى 7 – ئەسىBwnysOq5eQEElf2V!RH-*DXgfe$EgCgbb&YJnS4ServnABWw!e9Qw2OeZردىن تاكى مىلادىيە 1Kg#1 – ئەسىرگىچە خەلق ئYy7a4@D6sاغزىدا ئېقىپ يۈرگە دQk$bt47BO*dv&Rf(vJ2LYGlJXpfqMD4!CSmVAd(+ەيلى دېسەك، ئۇلاردا L4%&aWaH%xn5klSXTRXmerQJ+ooj9%Q^Q0sP KmO@V(9(kuuD1+tO7شۇ دەۋرنىڭ ئالاھىدىل8+9nyhDiTDbY)BdUs79$m!ERcnBslVHib#a7bEJh&GGifqBlىكىنى، دىنىي ئېتىقادDYDLrEW@)OQm)4t1 ss prIdt(kPHWa(4SN!l!BquBY6U&-7ىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغIAb!!@ACK-E#+^tEjXrUان بەلگە يوق، ئۇنىڭدQkRmqt0nU#Uىن باشقا ئۇلارنىڭ ئى087n1Y+XePQqZaClwEUP-gu1GbOth$*%h6UfSSUS)a#i^1PpMzhپادىلەش شەكلى، تىل ئU T1Y^HjS#w tHyZ05jhb0v8*jMTالاھىدىلىكى ۋە ئىپادMB67^+swfifx7Y-NoipLAP0jmN^^t4 0*fU^DuK3KUg83KE%@KTn^A7(Aىلەش ئۇسۇلى جەھەتتە *FXzjuiGvuEBXGN %W^kb29fOOf^UEdZقوچۇ شېئىرلىرى ۋە «دOe5sRvielYr#@gBsqnىۋان» دىكى باشقا شېئPىرىي پارچىلار بىلەن z#RO9p+ Iخېلى كۆپ ئورتاقلىققاO1QBdRNcP6+K7DsUZLa ئىگە. ئافراسىيابقا K5$5GGhhRWiu+&*ywdUre0H+2+S-I)C%$Gfwk9)oUgZpa9بېغىشلانغان شېئىرىي 2EovWDpvdFIw Dr68gppHV+پارچىلارنىڭ قاپىيىسىYnlSIzX+0hXBxkYCr&-m @3a%alHJ8i@yso)I6k2)4gf6V «AAA»، «AAAB » شەكلFMJQJ(Bti py3BBo0&ىدە تۈزۈلگەن. 10 – ئd13*DU9$8aWdDr@G)#FLdjii6Px#h^^9b84$Kەسىرلەردە بارلىققا كFgDRL5w49Jdg6lmT W^f@GGhw7tkhlbOEWO*eZgc6JsQgsfwYەلگەن شېئىرلارنىڭمۇ VLZv*^U+GFz4KHL9w-BaGoo6BIrn&8KkScI*q44z9)OhG2cu-tYN3uqMk)5قاپىيە شەكلى يۇقىرىق^khg9XL5r9 ikDV+3#3oStVZ1cppwsى بىلەن ئوخشاش. بىزنfCTZDEtcd9M!Z)E9KCq$g++orPebUwtWnGGeW!Tqqىڭ كۆزىتىشىمىزگە قار@ىغاندا، ئۇ شېئىرلار k8U1JX*77)dZ53@+$NWvbEEVKCDqWTr0@bApbBau5O D)-y$eTB#ITVOFخەلق ئاغزاكى ئىجادىيPV$XDpCb66Gh&g5yCEQX4bvbJs&gbgQQ63*yx3G-Q)N6ORv3STgcq#90rv+ىتىنىڭ نەمۇنىلىرىگە o3rHwWp8)tcCSxiM*%tvU0Vئوخشىمايدۇ. گەرچە قەlJ 3BvPhZt$kU4L(OvWQQ!1*mNLدىمكى خەلق قوشاقلىرىINEA0YMGoDcbw@*!%1og556bie8ymjC@m+NMsWezf%m%uSx5kvkvIKltlhدىن دەۋرىمىزگە كۆپ ئ-d)POY@#+MChiz0t@DAQY7zaU9u!TR2PmlPaJqpbI)5Euvj!FlDg!*6Vkdcۆرنەك يېتىپ كەلمىگەنSB$-v4t&Do%jIL8d@ gVgnUW بولسىمۇ، ۋارىسلىق قlNODKO6y0CC3Fw^DivhP@*@R8b0le&tx5Gx 8KrS!LfzzV*4MZIBB3xuHىلىش ۋە ئەنئەنە نۇقت8kwmmwk5O48N5lCCPJ50a+wqtMHaM8b-Qىسىدىن خەلق ئېغىز ئە669KIzM1kwpoglSp+c3V%cUTL6A%9xN$kapva)I)G)DRbygs$7YlP9bcدەبىياتى بىر – بىرىگtfuwVQj@8BFd 7nhEA+ە ۋارىسلىق قىلىپ كەل60%k4#2r*LU*Z%a+(VR7R6hKIA+b&58vNumگەن. يەنە بىر تەرەپتyhd^cFqG -qq Tcىن پىكىر قىلغاندا، ق8KuH2Fllxoi67yCaBs1aund3-!VTnid#68aەدىمكى زاماندا كىشىلihOfxەر شېئىرنى «قوشۇغ» دEX 7q0H&aM3hgu^3rI4gT%DXAw4S4K!*AbH9&r-!N-csJ1f7&4lkBKWtn6ەپ ئاتىغان.

ئ7bbgmE!ESPBP^!1Cادەتتە ھازىرقى خەلق !* AoJdhPh6rHC0قوشاقلىرىنىڭ ئالاھىدR4#8vToXE*v$82ىلىكىدىن قارىغاندا، D-lXae*69uDd3cKIso%Crd(g4ujsrAG0irB&cCBL@cpccf7hV-81 -، 2 – مىسراسى 3 -V^-kELNuwJJm z(wIz+b&fqa6yfO3b ، 4 – مىسراسىغا مەزoSSUمۇن جەھەتتىن باغلانم0PUVA8AZFC&FR7&2&RMAU%uTsQKv4 uEYWQuu$im3P)uRNEgtjCCايدۇ ھەمدە ئالدىنقى 1ئىككى مىسرا كېيىنكى،sP+828X5gXhekCC$w A^vc8(6td مىسرانىڭ قاپىيە ئېھD9w^ofxpVتىياجى ئۈچۈنلا توقۇلgKVIB+00I-rLdllUFy4txRhsoJJueQfmnYOY+0P)WnVtwFyZ(ىدۇ. ئاسىي پىكىر بول!P)l80ZY*)-#$wzzpXb)4 0xسا 3 -، 4 – مىسرادا ZaTdKWU8WlZTo9ئىپادىلىنىدۇ. بەزى قBوشاقلاردا تۆت مىسرا HpaZ#QiKxiIB5m&f7sU4y(@بىر گەۋدىلىشىدۇ، بىرLNwcP64pNK7Lk Lrk^vHx7bnS0LE5 qWFm-dWv*84M2ECUTfM!Cd1Mc$اق ئاساسىي پىكىر يەن*VioMlgNZgbc(1wNIXnQERwH9KvN46E47MlXpDuAQ+PGejNىلا كېيىنكى ئىككى مىknQHqQkh^YpB4E#t)e6jQ8سراغا مەركەزلىشىدۇ.

«دىۋان» دىكى %E8ztشېئىرلارنىڭ ئالاھىدىp5qR(V0yzQnTTt8jQ9nT&20e1LW75LE0QsNkGGG(لىكىدىن قارىغاندا، تwWK) 6AqzEk+44-E+d8zT9%Vl)nU2klf4Ox0rLSXJx$4h#9#Nۆت مىسرا پىكىر ئىزچىh-KWT6t+cللىقى ۋە مەزمۇنىنىڭ 2Ryمەنتىقلىق باغلىنىشى OkSTb p)a3YnD9gجەھەتتىن ئۇيۇل تاشتە!HsNwEtIك بىر پۈتۈنلۈككە ئىگ+Lk@(G--R(( vvjao)@mklQ8ە. «دىۋان» دىكى ئافرzuxt@faLfUWF8L14dK0v-Oi&!JUDRdR#5wUZkA-D$b4rCgKB*h9!WPاسىيابقا بېغىشلانغانPQT*%liEohA3MWADmjsM)6 شېئىرلارنىلا ئەمەس،nx6*TenL8Y بەلكى باشقا شېئىرىيb8!l07SrCMS1EXMMJ Rmh0!WpWET+s$Bf)B@kJ OsR98WBxP)ne1we0$mH پارچىلاردىن بەزىسىن@PmjpiBzB1**1UZى خەلق ئېغىز ئەدەبىياتىنىڭ ئەمەس، بەلكى ucqOujZgzauJ(YD1E^#a!Hk1Q$ZO0mg&بەلكى يازما ئەدەبىياKmqUjLp30eaQX *DSAuDwaYf$L)5RSCXnJXICT(pHtLi+Nتىنىڭ نەمۇنىلىرى دېگk(KqqJ0UGZo3I7cVSQ*Y*Nz)aNs70Uivqx(5xeەن مۇۋاپىقتەك قىلىدۇQeQREfapeoReMS%yS**5C@5l6*H^IkJh. بەلكى ئۇ نەمۇنىلەر+upB5%n4rzxQ9uP0s(x( YrYI ئىسلامىيەتتىن ئۇيغۇ9hv%29e0tyQ@HMxo3YU+4kDU4R1KJ3$I@WO2OIt*%yG3v2OX5MGex%+ر شېئىرىيىتىگە ئارۇز5E kp344Qq ۋەزىنلىك شېئىرلارنىpzKBW2rEqaPWyfrLUPq^XV0howڭ تەسىرى كىرىشتىن بۇ&!NDXyu*#ENIlubyee%tyU)zJV)6&Y6^$M)%c$&I&&IwYIw$%JA& B1رۇنقى ئۇيغۇر شېئىرىيWyBL-e446uYKdd)(lzroa8jpybkBg-qbTARbvHYTsqOu#I)5Uw0i#ggtىتىنىڭ يارقىن نامايەDQ68ندىلىرى ھېسابلىنىدۇ.NDnزامان پۇرسەت كۈتى،

ئوغرى (يوشۇرۇنD$&Ek7rmDkS9iQTdjHQgm7I)k1Eh8@P@tLxKW) تۇزىقىنى قۇردى،

بەگلەر بەگىن ئا ev eYزدۇردى،

قاچساav%q6S$$gq7JV2A)IjhT ^1@y05Ww US0bQJpV-Qa قانداق قوتۇلار○1.زا@D9d7uOc-UQxkoQo l4#HS*gcrA4&u&-!YOSمان كۈنلىرى ئالدىراۋz6*-u&Jyاتىدۇ،

ئىنسانh)^Z2f1E$*D!!@fhDT!nvWMI3+CRنىڭ كۈچىنى ئاجىزلىتىY80a)vb%hK&(2n($&x2GK-B8ja$h!YX!)TyVKJo3cW9aدۇ.

ئادەملەرد*DRsMUyjwf3%iyeMbuyK**OhYX+vxa36ىن دۇنيانى بوشىتىدۇ،C&NSESVhK&E%)hccCCcaywPq5)czzz5xr@oXBdlhLC!mj*+(V+

قاچسا يەنە ئNS@y#xNe&W^+Kg6&#(HZwQMYBJr7dd6MfqQDt+LcJi&Gh*dBhu7nارتىلىدۇ○2. يۇقىرىقىdRC $jjhvPJjny)U شېئىرىي پارچىدا كىشzFpmAx&eM+I9f6RIy^Eyv*k4fPm&ىلىك ھاياتنىڭ مۇھىم IY4lATjn&1moT*7LmngN03tO^OjpMqz8UpP)x)OUrGJ3قانۇنىيىتى ناھايىتى N2jukYjmk%koeD78cU5JUIqz+eAn&+Uaئوبرازلىق ئەكس ئەتتۈfT-Q1JjG&4mNythzKVgoSsmNgkfN^AqiaBZ3zqPرۈلۈپ، ئۆلۈمنىڭ تۇزىMxI^i9c&Xe3PHMrnقى خۇددى ئوغرىنىڭ تۇLgeDGTg)f7gOqt8WNgI9w5rhhB$E3zt)KFزىقىدەك تۇيۇقسىز كېلXBeD4xabC%+y-1Mdjىدۇ، قەرەلى توشقاندا4uf*3mSYwWn&n#qc6n ئۇنىڭغا قانداقمۇ ئاDWQBetayMhObwwk5Vieرا تۇرغىلى بولسۇن؟ ۋ04)Lhk1lfZi$r0PR@!0u(3WA2b@1&0xFitByXXka7XBYCq6$bi*%BSRldyاقىت بارغانچە ئىنسان*!^KX#!rQw*5XM%xu8u&9G+PsrDنىڭ كۈچىنى ئاجىزلىتىJ AsOaUeQucz^glMMn@wsreQ%H4i&دۇ، شۇنداق قىلىپ ئاد-E7DUvhV5DLsqەملەرنى بۇ دۇنيادىن fy$zlMqFS#Xel(JuK%Ak^3VG)^i00FVlXI#AKMGG9i%#VDuMDtnZP&LEqhxبوشىتىپ تۇرىدۇ، ئۇنىGNwNڭدىن قېچىپ قۇتۇلغىلىyyAGuFw0K بولمايدۇ، قاچسا يەنsz3Un49vfe@ItJvve@w&HE8gC0Ok6Az#imLXqC%Smx0qoQyOz&I@CLrgoLWە تۇتۇلىدۇ، دېيىلگەنlpeC0wwRi%hmTxglAmOBh*awm0Mbgz9s4YXhN9Z$. كۆرۈشكە بولىدۇكى، ^GDh&OrPq)dili@zQ-Sb&wMOZWBبۇ شېئىرلار 11 – ئەسnM8QE%Rc@8R^YMwSUwh7E2PRppgj4w0 jEIc9l&^TCCi)MPe7hZ!1dKKr! ىردىن بۇرۇنقى ئۇيغۇرqW+ LfB4q10C-zB1UEeosTakc1&&RS5XPP)gCK$V$kc*4V)m يازما ئەدەبىياتىنىڭg#kQ4oQoI0u20#@h*GENIdZtw9CLosF4cSO4Sn9p*fB2lP1S3$)@U929 يۈكسەك بىر پەللىسىدkTJq)fbIs7L!#bvE6mىن دېرەك بېرىپ تۇرۇپ$EZuI*PU1TGO!(v$RDY!(KXehCm3-z878XkPllk+تۇ.

بۇلاق 200we*A!k(RfOmN7HjLHzT)chvtX@BztZ83oJagz7يىللىق 4-سان

 rSL9U33K

يارمۇھەممەد تاھىر تۇغلۇق
  مەنبە: تەھرىر: ئەكبەر ئابلىكىم

سۆرەتلىك خەۋەرلەر
قىزىق نوقتا خەۋەرلىرى

ئو ت م نىڭ ئېلىمىز ئىقتىسادىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى


بېكەت ئۇقتۇرۇشى
” ئۈچىنچى قېتىملىق ئۇيغۇر شەھەر ئەدەبىياتى ئىلمىي مۇھاكىمە يېغىنى “ غا ماقالە قوبۇل قىلىش ئوقتۇرۇشى
ھاۋارايى

نەشر ھوقۇقى شىنجاڭ پەلسەپە–ئىجتىمائىي پەنلەر تور بېكىتىگە تەۋە
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى قۇردى

ICP备ICP07000761号